Producenci ziemniaków
Nazwa grupy 1 2
Stowarzyszenie Producentów Ziemniaka Sadzeniaka w Kwiatkówce Zespół Doradczy w Kościerzynie
Adres Kwiatkówka, 97-225 Ujazd Kościerzyn, 98-285 Wróblew
Gmina Tomaszów Maz. Wróblew
Powiat Tomaszów Maz. Sieradz
Telefon (044) 7340867  
Fax  
E-mail  
Kontakt Prezes Stowarzyszenia: Bogdan Plich, Łazisko 77, 97-225 Ujazd Prezes Kazimierz Janczak, Baszków, 98-290 Warta tel. (043) 8294297
Liczba członków 15 30
Główne produkty wytworzone przez grupę: ziemniaki ziemniaki wczesne, warzywa kapustne
Roczna wielkość produkcji towarowej sadzeniaki - 200 ton, konsumpcyjne - 200 ton