Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego prowadzi doradztwo i szkolenia w zakresie:

 • Formy i zasady wsparcia polskich gospodarstw rolnych po akcesji do UE:
  - płatności bezpośrednie
  - Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich
  - Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora  Żywnościowego
  oraz Rozwój Obszarów Wiejskich”

 • Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej

 • Technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej

 • Wielofunkcyjnego rozwoju wsi

 • Informacji rolniczych i marketingu

 • Kredytowania rolników i firm

 • Prowadzenia rachunkowości gospodarstw rolnych

 • Wiejskiego Gospodarstwa Domowego

 • Więcej informacji:http://www.e-odchudzanie.com.pl/spirulina.html

 
PONADTO:

 • Pomoc w przygotowaniu wniosków i aplikacji o dotacje z Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Sektorowego Programu Operacyjnego
   „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”

 • Pomoc w przygotowaniu wniosków o dopłaty bezpośrednie

 • Opracowujemy biznesplany

 • Wydajemy gazetę i broszury fachowe

 • Organizujemy wystawy i imprezy targowe

 • Prowadzimy biblioteki rolnicze

 • Prowadzimy Laboratorium Analiz Gleb i Pasz