WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE   
Łódzki  Ośrodek  Doradztwa  Rolniczego  z  siedzibą w  Bratoszewicach

Prawo rolne:
Ustawy        
Rozporządzenia 

 

Stronę redaguje:
 Henryka Telus
WODR Bratoszewce
Oddział Piotrków Tryb.

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach

                             Oddział w Piotrkowie Trybunalskim     

                        97-300 Piotrków Tryb., ul. Kasztelańska 9 

              tel. (044) 646-10-48,  646-10-47;   tel./fax   646-10-73

                  e-mail: rolszansa@op.pl;      e-mail: odrpt@pt.onet.pl

 

Zapraszamy do udziału w organizowanej przez Ośrodek w dniach 27-28 sierpnia 2005 r.

                        XIV Promocyjno-Handlowej Wystawie Rolniczej „ROL-SZANSA”.

 

Nasza wystawa ujęta jest w Centralnym Planie Wystaw Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa i  Rozwoju Wsi. Corocznie wzrasta zainteresowanie wystawców prezentacją swoich wyrobów i produktów na wystawie, a rolnicy i mieszkańcy miast tłumnie wystawę odwiedzają. Ubiegłoroczna wystawa „ROL-SZANSA 2004” eksponowała ponad 200 firm z całego kraju. Tereny wystawowe odwiedziło ponad 20 tys. osób, a w czasie jej trwania zawarto szereg korzystnych transakcji. Więcej informacji: http://www.e-odchudzanie.com.pl/dieta-kwasniewskiego-optymalna.html Zachęcamy do udziału w tegorocznej wystawie, połączonej z targami oferowanych produktów i promocją firm. Poniżej podajemy warunki uczestnictwa w XIV Promocyjno-Handlowej Wystawie Rolniczej „ROL-SZANSA 2005”

 

Nasz cennik

Lp.

Wyszczególnienie

Netto /zł/

VAT (22%) /zł/

Brutto /zł/

1.

Powierzchnia wystawowa:   minimum 5 m²

opłata za  m² wolnej przestrzeni  -  30,00 zł netto

30,00

6,60

36,60

2..

Opłata za reklamę w Gazecie Targowej (nakład 1500 egzemplarzy)

czarno-biała

format   A4

400,00

88,00

488,00

format   A5

200,00

44,00

244,00

format   A6

100,00

22,00

122,00

Opłata za reklamę w Gazecie Targowej w kolorze

format*

A4

500,00 + 20% za każdy następny kolor + 22% VAT

Nasz cennik dla producentów kwiatów i krzewów ozdobnych

 

 

1.

Wyszczególnienie

Netto /zł/ za 1 m²

VAT (22%) /zł/

Brutto /zł/

Opłata za jeden dzień udziału w targach

 

za 1 m² wolnej przestrzeni  -    6,00 zł netto

6,00

1,32

7,32

 

 

2.

Wyszczególnienie

Netto /zł/

VAT (22%) /zł/

Brutto /zł/

Opłata za reklamę w Gazecie Targowej

(nakład 1500 egzemplarzy)

format   A4

400,00

88,00

488,00

format   A5  

200,00

44,00

244,00

format   A6

100,00

22,00

122,00

Opłata za reklamę w Gazecie Targowej w kolorze

format*

A4

500,00 + 20% za każdy następny kolor + 22% VAT

*dla formatu A5 – 250,00 zł + 20% za każdy kolor (netto), dla formatu A6 – 125,00 zł + 20% za każdy kolor (netto)

 

           Oczekujemy zgłoszeń udziału w wystawie do dnia 17 sierpnia 2005 roku oraz wpłat za uczestnictwo na poniżej podane konto:

                                       NBP O/O ŁÓDŹ 67 1010 1371 0101 1313 4100 0000

Jednocześnie informujemy, że w ramach opłaty podstawowej za powierzchnię wystawienniczą zapewniamy dozór nad wystawionym sprzętem i eksponatami od 26 do 28 sierpnia. W załączeniu podajemy bazę hotelową na terenie miasta i jego okolic z możliwością rezerwacji noclegów.

 

Przy wjeździe na teren wystawy obowiązuje dowód wpłaty,                           

                             Serdecznie zapraszamy

`                                 

Komisarz Wystawy                                                                                                            Koordynator Rejonów

mgr inż. Janusz Bolanowski                                        

                                                                                                                                       mgr inż. Karol Szewczyk

Do pobrania

bullet

zgłoszenie udziału w wystawie

bullet

zgłoszenie udziału w wystawie dla producentów kwiatów i krzewów ozdobnych

bullet

oferta hotelowa