WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE   
Łódzki  Ośrodek  Doradztwa  Rolniczego  z  siedzibą w  Bratoszewicach

Prawo rolne:
Ustawy        
Rozporządzenia 

 

Stronę redaguje:
 Henryka Telus
WODR Bratoszewce
Oddział Piotrków Tryb.

Zapraszamy do udziału w organizowanej przez Ośrodek 
w dniach 28--29 sierpnia 2004 r.
XII
I Promocyjnej  Wystawie  Rolniczej 
„ROL-SZANSA 2004

    Nasza wystawa ujęta jest w Centralnym Planie Wystaw Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa  i Rozwoju Wsi. Corocznie wzrasta zainteresowanie wystawców prezentacją swoich wyrobów i produktów na wystawie, a rolnicy i mieszkańcy miast tłumnie wystawę odwiedzają. Ubiegłoroczna wystawa   „ROL-SZANSA 2003” eksponowała 200 firm z całego kraju. Tereny wystawowe odwiedziło około 20 tys. osób, a w czasie jej trwania zawarto szereg korzystnych transakcji.

    Zachęcamy do udziału w tegorocznej wystawie, połączonej z targami oferowanych produktów i promocją firm. Poniżej podajemy warunki uczestnictwa w XII Promocyjno-Handlowej Wystawie Rolniczej „ROL-SZANSA 2004”:

L.p.

Wyszczególnienie

Netto /zł/

Vat /22%/zł/

Brutto /zł/

1.

opłata podstawowa za  stoisko -10 m2

200,00

44,00

244,00

2.

opłata za każde następne 5 m2 *

  100,00

22,00

122,00

3.

pawilonik zadaszony (ilość ograniczona,decyduje kolejność zgłoszeń)

150,00

 33,00

183,00

4.

rozładunek i załadunek :                -   dźwig

                                                     -  widlak

240,00

120,00

52,80

26,40

292,80  

146,40 

5.

opłata za reklamę w Gazecie Targowej A-4    (nakład 1500 egzemplarzy) **

300,00

66,00

366,00

* Dla małych wystawców kwiatów, wyrobów rzemiosła i rękodzieła istnieje możliwość zamówienia stoiska o powierzchni podstawowej 5 m2  
** Reklama w Gazecie Targowej rozprowadzana jest wśród zwiedzających oraz przesłana do sołtysów, gmin i starostw, opłata dotyczy opracowanej przez zamawiającego treści o formacie A-4, za mniejsze formaty cena proporcjonalnie niższa, A-5 – 150,00 zł, A-6 – 75,00 zł netto. Treść reklamy prosimy podać w załączeniu, informacje uzupełniające: http://www.e-odchudzanie.com.pl/man-pride-opinie.html

Oczekujemy zgłoszeń udziału w wystawie do dnia 16 sierpnia 2004 roku oraz wpłat za uczestnictwo na poniżej podane nasze konto:

Kredyt Bank S.A. O/ Piotrków Tryb.  05 1500 1605 1216 0002 0222 0000

Jednocześnie informujemy, że w ramach opłaty podstawowej za powierzchnię wystawienniczą zapewniamy dozór nad wystawionym sprzętem i eksponatami od 27 do 29 sierpnia.

  W załączeniu podajemy bazę hotelową na terenie Piotrkowa i w jego okolicach z możliwością rezerwacji noclegów.

Przy wjeździe na teren wystawy obowiązuje dowód wpłaty

                                                                                        Serdecznie zapraszamy  

Komisarz Wystawy                                                                                    Dyrektor

mgr inż. Janusz Bolanowski                                                            Oddziału Piotrków Trybunalski
                                                                                                        mgr inż. Karol Szewczyk