WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE   
Łódzki  Ośrodek  Doradztwa  Rolniczego  z  siedzibą w  Bratoszewicach

Prawo rolne:
Ustawy        
Rozporządzenia 

 

Stronę redaguje:
 Henryka Telus
WODR Bratoszewce
Oddział Piotrków Tryb.


Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego wydaje:

miesięcznik RADA

broszury fachowe

 Wydawnictwa te można nabyć w siedzibie ŁODR oraz w jego Oddziałach
 i Rejonowych Zespołach Doradczych.
Broszury fachowe można zakupić w cenie 2-3 zł.
Miesięcznik RADA kosztuje 2 zł. Można go również nabyć na zasadzie prenumeraty. Więcej informacji: e-odchudzanie.com.pl/lefery-night-opinie.html

Warunki prenumeraty na 2005 rok:
za 1 egzemplarz 2,0 zł + koszt przesyłki
Wpłat można dokonywać wpłacając powyższą kwotę na konto:
ŁODR  w Bratoszewicach
NBP-O/O Łódź 67101013710101131341000000

 Zlecenia przyjmujemy w każdym terminie, na dowolny okres.

Przyjmujemy do publikacji w miesięczniku RADA ogłoszenia i reklamy: jedno słowo - 2,50 zł + VAT; za stronę formatu A-4 (kolor podstawowy) - 400,00 zł + VAT, za kolor drugi - plus 20% koloru podstawowego + VAT, za kolor trzeci - plus 50% koloru podstawowego + VAT, za kolor czwarty - plus 100% koloru podstawowego. Przy powtórzeniu ogłoszenia stawka ulega obniżeniu o 20% od ceny podstawowej. Przy zamówieniu reklamy w cyklu ciągłym 12. miesięcy pierwsze ogłoszenie wg stawki podstawowej, a każde następne 50% stawki podstawowej. Stawka za artykuły sponsorowane za szpaltę (1/2 strony formatu A-4 - 200,00 zł + VAT.
Zamieszczenie wkładki reklamowej - 250,00 zł + VAT (dotyczące jednego Oddziału), zamieszczenie wkładki reklamowej do całego nakładu - 500,00 zł + VAT.
Rolnicy z naszego województwa mogą bezpłatnie zamieszczać oferty kupna-sprzedaży płodów rolnych, inwentarza, ziemi, budynków i maszyn rolniczych. Warunkiem bezpłatnego ogłoszenia jest wypełnienie kuponu i dostarczenie go na adres redakcji lub specjaliście WODR. Szczegóły: e-odchudzanie.com.pl/drivelan-opinie.html

Za treść ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności.