WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE   
Łódzki  Ośrodek  Doradztwa  Rolniczego  z  siedzibą w  Bratoszewicach

Prawo rolne:
Ustawy        
Rozporządzenia 

 

Stronę redaguje:
 Henryka Telus
WODR Bratoszewce
Oddział Piotrków Tryb.

Struktura organizacyjna Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Dyrektor ŁODR mgr Mieczysław Teodorczyk
Z-ca Dyrektora WODR mgr inż. Krystyna Tarkowska

Główny Księgowy mgr Małgorzta Kobus
 

Dział Metodyki i Szkolenia

 Kierownik Działu

inż. Henryk Kijak

Dział Ekonomiki

 Kierownik Działu

inż. Henryk Szkup

Dział Technologii Produkcji

 Kierownik Działu

mgr inż. Agnieszka Jędrzejewska

Dział Integracji z Unią Europejską

 Kierownik Działu

mgr inż. Katarzyna Nowak

Dział Finansowo-Księgowy

 Główna Księgowa

mgr Małgorzata Kobus

Dział Służby Pracowniczej

 Kierownik Działu

inż. Alicja Michalak

 

Oddział Kościerzyn

p.o. Dyrektora Oddziału mgr inż. Halina Michalak

Zespół Metodyki i Szkolenia

 Kierownik Zespołu

mgr inż. Halina Michalak

Zespół Technologii Produkcji

 Kierownik Zespołu

mgr inż. Ewa Janczak

Zespół Ekonomiki

Kierownik Zespołu

inż. Irena Górka

Zespół Integracji z Unią Europejską

 Kierownik Zespołu

inż. Halina Przybylska

Zespół Finansowo-Kadrowy

Księgowa Oddziału

Barbara Baszczyńska

Zespół Gospodarczy

 Kierownik Zespołu

mgr inż. Bogdan Kaczan

Oddział Piotrków Trybunalski

Kierownik Oddziału inż. Wiesław Gajzler

Zespół Metodyki i Szkolenia

 Kierownik Zespołu

mgr inż. Jadwiga Siwińska

Zespół Technologii Produkcji

 Kierownik Zespołu

mgr inż. Zenobia Opala

Zespół Ekonomiki

 Kierownik Zespołu

mgr inż. Magdalena Orska

Zespół Integracji z Unią Europejską

 Kierownik Zespołu

mgr inż. Elżbieta Michalak

Zespół Finansowo-Kadrowy

Ksiegowa Oddziału

Barbara Nowak

Zespół Gospodarczy

 Kierownik Zespołu

Jan Kowalczewski

 

Rejonowe Zespoły Doradztwa Rolniczego:

Oddział Bratoszewice

Rejon Łęczyca

Kierownik RZDR

inż. Czesława Pawłowska

Rejon Łowicz

Kierownik RZDR

mgr inż. Alina Kosiorek

Rejon Łódź Wschód

Kierownik RZDR

mgr inż. Ewa Gładysz

Rejon Kutno

Kierownik RZDR

mgr inż. Bożena Jóźwiak

Rejon Skierniewice

Kierownik RZDR

inż. Józef Waluk

Rejon Zgierz

Kierownik RZDR

mgr inż. Anna Dąbrowska

Rejon Rawa Mazowiecka

Kierownik RZDR

inż. Urszula Olszowska

 

Oddział Kościerzyn

Rejon Sieradz

Kierownik RZDR

mgr inż. Henryka Pędzik

Rejon Wieluń

Kierownik RZDR

mgr inż. Bronisław Tobis

Rejon Poddębice

Kierownik RZDR

inż. Wioletta Bartosik

Rejon Łask

Kierownik RZDR

mgr inż. Janina Długosz

Rejon Pajęczno

Kierownik RZDR

mgr inż. Józef Kowalczyk

Rejon Wieruszów

Kierownik RZDR

mgr inż. Ewa Szczepańska

 

Oddział Piotrków Trybunalski

Rejon Piotrków Trybunalski

Kierownik RZDR

inż. Julian Rytych

Rejon Bełchatów

Kierownik RZDR

mgr inż. Witold Kwaśniewski

Rejon Radomsko

Kierownik RZDR

mgr inż. Henryk Nabiałkowski

Rejon Opoczno

Kierownik RZDR

mgr inż. Maria Fabianowska

Rejon Tomaszów Mazowiecki

Kierownik RZDR

mgr inż. Janusz Szrama