WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE   
Łódzki  Ośrodek  Doradztwa  Rolniczego  z  siedzibą w  Bratoszewicach

Prawo rolne:
Ustawy        
Rozporządzenia 

 

Stronę redaguje:
 Henryka Telus
WODR Bratoszewce
Oddział Piotrków Tryb.

ODDZIAŁ PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
ul. Kasztelańska 9, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 0-44/646-10-48, 647-19-85, tel./fax 0-44/646-10-73
Kierownik Oddziału : e-mail: lodrptkier@poczta.onet.pl
Sekretariat: e-mail: wodrpt@poczta.onet.pl
Zespół Technologii Produkcji: e-mail: wodrpttech@poczta.onet.pl
Zespół Metodyki i Szkolenia: e-mail: tmarus@poczta.onet.pl
Wiejskie Gospodarstwo Domowe: e-mail: irenabb@poczta.onet.pl
Wydawnictwa: e-mail: odrpt.zi@pro.onet.pl
Zespół Integracji z UE: e-mail:  integracjapt@poczta.onet.pl, odrpt@pt.onet.pl
Zespół Ekonomiki: e-mail: odrpt.em@pro.onet.pl

Rejon Piotrków Trybunalski
ul. Kasztelańska 9
97-300 Piotrków Tryb.
tel. 0-44/646-10-48
tel. 0-44/647-19-85
e-mail: wodrptrej@poczta.onet.pl
Rejon Radomsko
ul. Krasickiego 108
97-500 Radomsko
tel./fax 044/683-79-00
e-mail: wodrradomsko@poczta.onet.pl
Przedbórz e-mail: wodrprzed@poczta.onet.pl
Rejon Bełchatów
ul. Czapliniecka 44 
97-400 Bełchatów 
tel./fax  044/632-52-62
e-mail: wodrbelch@poczta.onet.pl
Rejon Opoczno
ul. Kolberga 3a
26-300 Opoczno
tel. 0-44/754-27-98
tel./fax
  044/755-20-72
e-mail: wodropocz@poczta.onet.pl
Rejon Tomaszów Mazowiecki
ul. Legionów 25, 97-200 Tomaszów Maz. 
tel. 0-44/724-29-24
tel./fax  044/724-42-43
e-mail: odrpttom@pt.onet.pl
 

Zespół Metodyki Doradztwa, Oświaty i Szkolenia, Wydawnictw i Informacji

Koordynator Zespołu

mgr inż. Jadwiga Siwińska

Zespół Technologii Produkcji, Doświadczalnictwa, Ekologii i Ochrony Środowiska

Koordynator Zespołu

mgr inż. Jerzy Gemel

Zespół Ekonomiki Przedsiębiorczości i Zarządzania Jakością

Koordynator Zespołu

mgr inż. Magdalena Orska

Zespół Rozwoju Obszarów Wiejskich, Gospodarstwa Wiejskiego i Agroturystyki

Koordynator Zespołu

mgr inż. Elżbieta Michalak

Zespół Finansowo-Kadrowy

Księgowa

Barbara Nowak

Zespół Administracyjno-Gospodarczy