Producenci różnych produktów
 

Nazwa grupy

1 2 3 4
Zrzeszenie Producentów Rolnych "Plon" Zrzeszenie Rolników " "Rog -Rol" Stowarzyszenie Producentów Rolnych Zrzeszenie Producentów Rolnych
Adres 95-047 Jeżów, ul. Kwiatowa 4 95-063 Rogów, ul. Żeromskiego 23 99-314 Krzyżanów Wrząca, 95-063 Lutomiersk, ul. Piłsudskiego26
Gmina Jeżów Rogów Krzyżanów Lutomiersk
Powiat Łódź Wschód Łódź Wschód Kutno Pabianice
Telefon (046) 8755207 (046) 8748211 (024) 3562585 (043) 6775092
Kontakt Prezes Bogdan Matysiak Prezes Zrzeszenia Piotr Szczodrowski Prezes  Zdzisław Trawczyński Prezes Antoni Rychlik
Liczba członków 12 20 13 11
Główne produkty wytworzone przez grupę: żywiec wieprzowy i wołowy, mleko, zboża, rzepak rzepak, zboża, ziemniaki, żywiec wieprzowy zboża, groch, ziemniaki, buraki cukrowe, trawy nasienne, warzywa, żywiec wieprzowy żywiec wieprzowy; żywiec wołowy; zboża, buraki cukrowe, mleko
Roczna wielkość produkcji towarowej rzepak -120 t, pszenica oz. -250 t, żywiec wieprzowy- 130 t, mleko-15,5 tys l, żywiec wołowy- 20 t, żyto- 150 t, ziemniaki- 300 t rzepak- 400 t, pszenica- 600 t, żywiec wieprzowy - 1000 szt pszenica-150 t, jęczmień- 50t, żyto-20 t, ziarna zbóż z reprodukcji: jęczmień - 40 t, owies - 20 t, żyto-100 t, trawy  nasienne - 10 t, koniczyna - 25 t, rzepak - 50 t, groch - 10 t, ziemniaki - 300 t, burak cukrowy - 14 tys.t, burak ćwikłowy- 100 t, kapusta - 300 t, marchew - 200 t, cebula- 120 t, żywiec wieprzowy- 50 t, wołowy - 20 t, mleko 300 tys l. pszenica - 1000 t żyto-500 t, żywiec wieprz.- 300 t, żywiec woł.-30 t, mleko - 300 tys. l,  buraki cukr. - 2000 t
Zapotrzebowanie na środki produkcji, usługi oraz planowane inwestycje Potrzeby- pasze zakup hurtowy z firmy Cargill, Ekoplon, nawozy- zakup hurtowy Potrzeby- zakup nawozow (100t, środków ochrony, pasz i dodatków paszowych (100t), materiału siewnego. Potrzeby bazy przechowalniczej.