WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE   
Łódzki  Ośrodek  Doradztwa  Rolniczego  z  siedzibą w  Bratoszewicach

Prawo rolne:
Ustawy        
Rozporządzenia 

 

Stronę redaguje:
 Henryka Telus
WODR Bratoszewce
Oddział Piotrków Tryb.

 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
ul. Nowości 32
95-011 Bratoszewice
tel. 0-42/719-89-28, 719-60-67
fax 0-42/719-66-99
e-mail: wodrbrat@doskomp.lodz.pl 

Oddział Bratoszewice

Oddział Kościerzyn

Oddział Piotrków Trybunalski