Zasady udzielania kredytów inwestycyjnych z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania oraz “Wykaz  działalności w zakresie rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego, usług dla rolnictwa oraz działów specjalnych produkcji rolnej wspomaganych przez ARiMR w postaci dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych” wprowadzone Zarządzeniem Nr 24/2004 Prezesa ARiMR z dnia 27 kwietnia 2004 r.

 

Spis treści

 

Część I

Wykaz działalności w zakresie rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego, usług dla rolnictwa oraz działów specjalnych produkcji rolnej wspomaganych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w postaci dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych

 

Część II

Zasady udzielania kredytów na realizację inwestycji w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym, usługach dla rolnictwa i działalnościach pozarolniczych

 

 

Dział I

Zasady udzielania kredytów na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach dla rolnictwa - Symbol IP

 

Dział II

Zasady udzielania kredytów na zakup gruntów rolnych - Symbol KZ

 

Dział III

Zasady udzielania kredytów na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie przekroczyły 40 roku życia - Symbol MR

 

Dział IV

Zasady udzielania kredytów na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach “Branżowego programu wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych” - symbol BR/10

 

 

Dział VI

Zasady udzielania kredytów na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach „Branżowego programu restrukturyzacji przetwórstwa ziemniaka na skrobię w Polsce” - symbol BR/13

 

Dział VII

Zasady udzielania kredytów na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach „Programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego i przetwórstwa jaj w Polsce” - symbol BR/14

 

Dział VIII

Zasady udzielania kredytów na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach “Branżowego programu mleczarskiego” - symbol BR/15

 

Dział IX

Zasady udzielania w latach 2002 – 2004 kredytów na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach “Branżowego programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu utylizacyjnego w Polsce” - symbol BR/16

 

Dział X

Zasady udzielania kredytów na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego w ramach realizacji, zaakceptowanego przez Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Finansów, programu osadnictwa rolniczego na gruntach Skarbu Państwa - Symbol OR

 

 

Dział XII

Zasady udzielania kredytów na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach dla rolnictwa przez grupy producentów rolnych powstałe na mocy ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88,poz. 983) – Symbol GP

 

Dział XIII

Zasady udzielania kredytów na zakup nieruchomości rolnych przeznaczonych na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592) - Symbol GR

 

 

Dział XIV

Zasady udzielania kredytów na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie, w tym wytwarzania surowców do produkcji bioetanolu i biokomponentów, zapewniających wysoką jakość produktu lub w zakresie dostosowania produkcji zwierzęcej do wymogów sanitarnych, ochrony środowiska i utrzymywania zwierząt – Symbol NT

 

 

 

Dział XVI

Zasady zwiększania dopłat Agencji do oprocentowania kredytów inwestycyjnych w przetwórstwie mięsa oraz kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych – Symbole: DMBRz, DMMRz

 

 

Dział XVII

Uregulowania dotyczące podmiotów, które do dnia 28.03.2001 r. zaciągnęły kredyt na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach „Branżowego programu restrukturyzacji i modernizacji mleczarstwa” - symbol BR/01

 

 

Dział XVIII

Uregulowania dotyczące podmiotów, które do dnia 31.12.1997 r. zaciągnęły kredyt na realizację przedsięwzięć w ramach „Branżowego programu restrukturyzacji i rozwoju drobiarstwa oraz przetwórstwa drobiu” - Symbol BR/07

 

 

Dział XIX

Uregulowania dotyczące niektórych kredytów inwestycyjnych z dopłatami ARiMR do oprocentowania

 

 

 

 

Część III

Zasady udzielania kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych klęskami żywiołowymi – Symbol KL

 

 

Dział I

Zasady udzielania kredytów inwestycyjnych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru, plagi gryzoni lub osuwisk ziemi  - symbol KL/01

 

 

Dział II

Zasady udzielania kredytów obrotowych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru, plagi gryzoni lub osuwisk ziemi  - symbol KL/02.

 

 

Dział III

Wzór określony przez Prezesa Agencji wniosku o kredyt na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru, plagi gryzoni lub osuwisk ziemi

 

Część IV

 

Oznaczenia linii kredytowych oraz możliwe do kredytowania w ramach poszczególnych podlinii: cele, działalności i nakłady