LABORATORIUM ANALIZ GLEB i PASZ
ŁODR Bratoszewice Oddział Kościerzyn

wykonuje:

pełną analizę próbek gleby mineralnej i ogrodniczej na zawartość makroelementów
cennik:
- analiza próbki gleby mineralnej - 6,00 zł
- analiza próbki gleby ogrodniczej - 15,00 zł

Badanie zasobności gleby jest podstawą nowoczesnej agrotechniki roślin uprawnych i planowania wydatków na zakup nawozów. Na podstawie uzyskanych wyników analiz specjaliści WODR układają zalecenia nawozowe, które pozwalają uzyskać optymalne plony. Doradzają stosowanie najbardziej efektywnych i niezbędnych nawozów, zmniejszając tym samym ponoszone nakłady.

badanie paszy pod względem składników pokarmowych

cennik

- analiza pełna 113,00 zł
- białko ogólne 20,0 zł
- tłuszcz surowy 23,00 zł
- włókno surowe 28,00 zł
- sucha masa 10,00 zł
- popiół surowy 32,00 zł

Przeprowadzona analiza paszy pozwala na dokładne zbilansowanie dawki pokarmowej i daje pewność, że dostarczyliśmy zwierzętom wszystkich potrzebnych składników pokarmowych.

UWAGA! Gwarancją uzyskania miarodajnych wyników jest odpowiednie pobranie próbki glebowej. Prawidłowo pobrana próbka musi być reprezentatywna dla całego pola. Na taką próbkę składa się dobrze wymieszana gleba, pochodząca z warstwy ornej do 20-30 cm (pobrana z przekroju), z co najmniej 10-15 różnych miejsc, rozmieszczonych równomiernie na całym badanym obszarze. Waga próbki około 0,5 kg.


Zapraszamy zainteresowanych rolników od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.00 - 15.00
ŁODR Bratoszewice Oddział Kościerzyn, 98-285 Wróblew,
tel. (043) 821-31-13, 821-31-14