WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE   
Łódzki  Ośrodek  Doradztwa  Rolniczego  z  siedzibą w  Bratoszewicach

Prawo rolne:
Ustawy        
Rozporządzenia 

 

Stronę redaguje:
 Henryka Telus
WODR Bratoszewce
Oddział Piotrków Tryb.

ODDZIAŁ KOŚCIERZYN
98-285 Wróblew
tel. 0-43/821-31-13, 821-31-14, 821-31-97; fax 821-30-11
e-mail
Sekretariat:  wodrekon@ld.onet.pl
Zespół Metodyki i Szkolenia: wodrmetodyka@poczta.onet.pl
Zespół Ekonomiki: rafwoz@poczta.onet.pl
Zespół Integracji z UE: integracjaue@poczta.onet.pl
Rejon Sieradz
Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz
tel. 0-43/822-48-38
e-mail: rzdsieradz@poczta.onet.pl
Rejon Łask
ul. Warszawska 14
98-100 Łask
tel. 0-43/675-36-00
Rejon Wieluń
ul. Kilińskiego 23, 98-300 Wieluń
tel. 0-43/843-80-30
e-mail: rejonwielun@poczta.onet.pl
Rejon Pajęczno
ul. Kościuszki 76
98-330 Pajęczno
tel. 0-34/311-11-97
e-mail: rzdr-pajeczno@pf.pl
Rejon Poddębice
ul. Łęczycka 5
99-200 Poddębice
tel. 0-43/678-40-03
Rejon Wieruszów
Rynek 1
98-400 Wieruszów
tel. 0-62/784-16-95