Konkurs agro-eko-turystyczny "Zielone Lato 2005"

 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach organizuje konkurs na najlepsze typowe gospodarstwo rolne w województwie łódzkim, w którym dodatkowym źródłem dochodu są usługi turystyczne – „ZIELONE LATO 2005”.

 

 

  • Kryteria jakimi będą się kierować komisje oddziałowe i wojewódzka (punktacja 1-10):

 

1.      urządzenie i funkcjonowanie gospodarstwa (wrażenie ogólne, stan porządkowy, bezpieczeństwo i komfort wypoczynku, wydzielenie części mieszkalno-wypoczynkowej i gospodarczo-użytkowej),

2.      jakość świadczonych usług (dostępność informacji o gospodarstwie, estetyka pokoi gościnnych, dostępność do węzła sanitarnego, dodatkowe pomieszczenia - kuchnia, pokój wypoczynkowy),

3.      ekologiczny system oddziaływań: środowisko-człowiek (szambo, oczyszczalnia przydomowa, utylizacja ścieków, urządzenie, zabezpieczenie śmietnika, kompostowanie odpadów),

4.      standard gospodarstwa (estetyka otoczenia, higiena żywienia i pomieszczeń, zagospodarowanie części wypoczynkowej, wyposażenie gospodarstwa),

5.      zdrowa żywność (gospodarstwo z atestem, proekologiczny system produkcji żywności, kultywowanie tradycji kulinarnych regionu i środowiska lokalnego),

6.      inwestycje w gospodarstwie związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością (wypożyczalnia sprzętu sportowego i rekreacyjnego, modernizacja budynków i pomieszczeń pod kątem wypoczynku i rekreacji, pobytu osób niepełnosprawnych i bezpieczeństwa przeciwpożarowego),

7.      konkurencyjność ceny,

8.      szczególne atrakcje związane z gospodarstwem i okolicą (zajęcia sportowe i rekreacyjne, tradycja, kultura, zabytki, organizowanie wycieczek do lasu, poszanowanie flory i fauny leśnej),

9.      aktywność w propagowaniu własnej oferty agroturystycznej (ulotki, wydawnictwa, informacje, ogłoszenia (także w Internecie), wystawy).

10.  znajomość języków obcych.

 

  • Gospodarstwa agroturystyczne, które w ostatnich 5 latach uzyskały I miejsca w województwie nie mogą brać udziału w konkursie.

 

  • Podsumowanie konkursu na szczeblu wojewódzkim nastąpi podczas uroczystego otwarcia Promocyjno-Handlowej Wystawy Rolniczej "ROL-SZANSA 2005 " w Piotrkowie Tryb.

 

  • Gospodarstwa można zgłaszać w siedzibach Oddziałów Ośrodka, Rejonowych Zespołach Doradczych lub u specjalistów ŁODR.

 

  • Termin zgłaszania gospodarstw agroturystycznych – do 30 czerwca 2005 r.

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!