Producenci drobiu
Nazwa grupy 1 2
Zrzeszenie Producentów i Hodowców Drobiu Zrzeszenie Producentów Gęsi
Adres 95-060 Brzeziny, Wola Cyrusowa 19 99-232 Zadzim
Gmina Dmosin Zadzim
Powiat Łódź Wschód Poddębice
Telefon tel./fax 0-46 8747312  
Kontakt Dyrektor Biura Małgorzata Lisiecka, tel/fax.(046) 8747312 Prezes Antoni Staszczyk, Zadzim 99-232
Liczba członków 43 9
Główne produkty wytworzone przez grupę: kurczak - brojler gęsi
Roczna wielkość produkcji towarowej kurczak-7mln szt. gęsi-13 tys.szt
Zapotrzebowanie na środki produkcji, usługi oraz planowane inwestycje udział kapitałowy w zakładach ubojowych, paszarniach, wylęgarniach, sieciach handlu hurtowego i detalicznego.