Agroturystyka to forma turystyki wiejskiej przyjazna środowisku, wykorzystująca naturalne walory dziedzictwa kulturowego i różnorodności przyrodniczej. Wybierając taką formę wypoczynku można aktywnie spędzić wolny czas, poznać folklor i obyczaje, a przede wszystkim z dala od zgiełku miast znaleźć bliski kontakt z naturą.
Województwo łódzkie obfituje w wiele pięknych krajobrazów. Szczególnie urokliwe są doliny przepływających rzek: Pilicy z jej dopływami – Luciążą, Czarną Włoszczowską, Czarną Maleniecką i Drzewiczką, Warty z dopływami – Widawką i Grabią oraz dopływy Bzury – Rawki i Mrogi.

Na terenie województwa łódzkiego znajduje się siedem parków krajobrazowych: Załęczański, Międzyrzecza Warty i Widawki, Bolimowski, Wzniesień Łódzkich, Przedborki, Sulejowski i Spalski Park Krajobrazowy oraz wiele pomników i rezerwatów przyrody.
Łódzkie położone w centrum kraju, chociaż nie ma naturalnych obszarów górskich, dysponuje namiastką gór w rejonie Przedborza (Pasmo Przedborsko-Małogoskie – 346 m n.p.m).
Na terenie naszego województwa znajduje się 159 gospodarstw świadczących usługi agroturystyczne. Jest tu wiele regionów zachowujących tradycyjne elementy kultury ludowej. Stroje, obyczaje, wyroby ludowe, muzyka oraz tradycyjna kuchnia to bez wątpienia walory, które są atrakcją naszego województwa. Zainteresowani przeszłością znajdą wiele szlaków prowadzących ku skarbom kultury narodowej.

Atrakcyjne pod względem turystycznym są sztuczne zbiorniki wodne: Zalew Sulejowski, Zbiornik Jeziorsko.
Na terenie województwa łódzkiego znajduje się siedem parków krajobrazowych: Załęczański, Międzyrzecza Warty i Widawki, Bolimowski, Wzniesień Łódzkich, Przedborki, Sulejowski i Spalski Park Krajobrazowy oraz wiele pomników i rezerwatów przyrody.