UNIA EUROPEJSKA W INTERNECIE

Centrum Informacji Europejskiej Archiwum prasowe, zbiór dokumentów, przewodnik przedsiębiorcy, przewodnik tematyczny po zagadnieniach związanych z integracją europejską, dział poświęcony programom pomocowym
Serwis Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Struktura Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, bogaty zbiór odnośników do stron organizacji europejskich, urzędów centralnych oraz instytucji europejskich, polskie tłumaczenia wspólnotowych aktów prawnych  
Serwis Polskiej Agencji Prasowej - Europap Raporty tematyczne dotyczące procesu negocjacji, instytucja oraz polityka wspólnotowa
Serwis Paneuropa Historia UE, przegląd prasy, informacje o integracji w "pigułce", adresy instytucji europjiskich
Internetowy serwis głównego negocjatora  Aktualności, negocjacje, negocjatorzy, kandydaci, historia, sondaże, stanowiska negocjacyjne, okresy przejściowe, analizy, sondaże itd.
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce Punkt Informacyjny UE, pomoc UE dla Polski, stosunki UE - Polska, europejskie www, przetargi 
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Łodzi  PROGRAM  INFORMOWANIA  SPOŁECZEŃSTWA
 Sieć Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej
Euro Info Centre Program Komisji Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw 
Fundacja Edukacji Ekonomicznej Polityka regionalna fundusze przedakcesyjne, programy wspólnotowe, edukacja europejska
Instytucje Unii Europejskiej Parlament Europejski
Rada Unii Europejskiej
Komisja Europejska
Rzecznik Praw Obywatelskich UE
Urząd Statystyczny
Europejski Bank Centralny
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
Konferencja Międzyrządowa
 

Organizacje Międzynarodowe

 

Rada Europy

Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu
Międzynarodowy Fundusz Walutowy
Organizacja Narodów Zjednoczonych
NATO
Światowa Organizacja Handlu