INFORMATOR ADRESOWY

 

    Instytucje europejskie - adresy najważniejszych instytucji administracji europejskiej, będące odpowiednikami polskich ministerstw i urzędów centralnych. Regulują one najistotniejsze dziedziny życia w Unii Europejskiej, zaś ich decyzje mają wiążący charakter dla wszystkich państw Piętnastki. 

    Przedstawicielstwa - adresy Przedstawicielstwa (Delegacji) Komisji Europejskiej w Polsce oraz Przedstawicielstwa Polski przy Komisji Europejskiej. Instytucje te są odpowiednikami ambasad, pełnią funkcje reprezentacyjne i informacyjne, a także pośredniczą w kontaktach miedzy Polską a Unią. 

    Urząd Komitetu Integracji Europejskiej - polska jednostka administracji rządowej zajmująca się działaniami przygotowującymi Polskę do członkostwa w Unii Europejskiej.  

    Agendy rządowe i komórki organizacyjne odpowiedzialne za integrację Polski z UE w urzędach centralnych - każda z tych komórek zajmuje się problemami integracji europejskiej w ramach kompetencji określonych statutami poszczególnych resortów  

     Europejskie Centra Informacji - obejmuje organizacje stworzone z inicjatywy Komisji Europejskiej w celu popierania integracji europejskiej. Swoje zadania Centra realizują głównie poprzez udzielanie pomocy małym i średnim przedsiębiorstwom. Obecnie Centra działają zarówno w państwach UE, jak i w państwach stowarzyszonych. Można w nich zasięgnąć informacji, skorzystać ze zbiorów bibliotecznych bądź też innych bezpłatnych usług oferowanych przez Centrum.