Ustawy 

Patrz także: Rozporządzenia

 

Rok 2004

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o nadmiernych zapasach produktów rolnych i produktów cukrowych

Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o środkach żywienia zwierząt oraz zmianie niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu
Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz zmianie niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego

 

Rok 2003

Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz  rynku suszu paszowego

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin

Ustawa  z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

Ustawa z dnia11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego

 

Rok 2002

Ustawa o podatku rolnym – najnowsza nowelizacja z 10 października 2002 r

Ustawa z 30 października 2002 roku o podatku leśnym

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym

Ustawa z dnia 17 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz zmianie niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 25 stycznia 2002 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw

 

Rok 2001 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2001 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych

Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o zmianie ustawy o rynku cukru

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych

Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych

Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt

Ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

Ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o krajowym systemie ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz o zmianie niektórych ustaw

Ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami

Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym

Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o regulacji rynku cukru

Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie

Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych

Ustawa z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie spirytusu, wyrobie i rozlewie wyrobów spirytusowych oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych.

Ustawa z dnia 16 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o ochronie roślin uprawnych

Ustawa z dnia 16 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej, ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego, ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ustawy - Kodeks celny, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej i ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami.

Ustawa z dnia 1 lutego 2001 r. o rolnictwie ekologicznym

Ustawa z dnia 18 stycznia 2001 r. o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami.

 Rok 2000

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku tytoniu, rynku chmielu oraz rynku suszu paszowego
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych.
Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o domach składowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw
Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych
Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o zmianie ustawy o nasiennictwie
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o powszechnym spisie rolnym w 2002 r.

Ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu

 Rok 1998

Ustawa z dnia 3 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym.

 Rok 1997
Ustawa z dnia 11 grudnia 1997 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o lasach oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich
Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
Ustawa z dnia 22 maja 1997 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej

 

Rok 1996

Ustawa z dnia 4 lipca 1996 r. o zmianie ustaw o podatku rolnym, o lasach, o podatkach i opłatach lokalnych oraz o ochronie przyrody. 

  Rok 1995
Ustawa z dnia 24 listopada 1995 r. o nasiennictwie (tekst jednolity)
Ustawa z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych (tekst jednolity)

 

 Rok 1984

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym