USTAWA

z dnia 17 grudnia 2001 r.

o zmianie ustawy o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

(Dz. U. z 2001 r., nr 154, poz. 1797)

 

Art. 1. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. Nr 129, poz. 1446) w art. 42 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. W 2002 r. dopłaty, o których mowa w ust. 1, przysługują od dnia 1 października, a ich wysokość wynosi 7 groszy za litr mleka."

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2001 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

 
07-01-2002