ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 27 czerwca 2001 r.

w sprawie wielkości kontyngentu krajowego produkcji skrobi ziemniaczanej.

(Dz. U. nr 67 z dnia 29 czerwca 2001 r., poz. 684)


Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o regulacji rynku skrobi ziemniaczanej (Dz. U. Nr 11, poz. 83) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wielkość kontyngentu krajowego produkcji skrobi ziemniaczanej w okresie:

1) od dnia 1 lipca 2002 r. do dnia 30 czerwca 2003 r. - 200 tys. ton,
2) od dnia 1 lipca 2003 r. do dnia 30 czerwca 2004 r. - 220 tys. ton,
3) od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 30 czerwca 2005 r. - 242 tys. ton.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 
16-08-2001