ROZPORZĄDZENIE 

z dnia 26 marca 2002 r.

w sprawie określenia docelowej ceny mleka o zawartości tłuszczu 3,7% na okres od dnia 1 lipca 2002 r. do dnia 30 czerwca 2003 r.

(Dz. U. z 2002 r., nr 31, poz. 284)

 

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. Nr 129, poz. 1446 i Nr 154, poz. 1797) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się docelową cenę mleka o zawartości tłuszczu 3,7%, na okres od dnia 1 lipca 2002 r. do dnia 30 czerwca 2003 r., w wysokości 0,86 zł za 1 litr.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2002 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller