ROZPORZĄDZENIE

z dnia 26 marca 2002 r.

w sprawie określenia ceny interwencyjnej masła i odtłuszczonego mleka w proszku na okres od dnia 1 lipca 2002 r. do dnia 30 czerwca 2003 r.

(Dz. U. z 2002 r., nr 31, poz. 285)

 

Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. Nr 129, poz. 1446 i Nr 154, poz. 1797) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się cenę interwencyjną masła, na okres od dnia 1 lipca 2002 r. do dnia 30 czerwca 2003 r., w wysokości 8,02 zł za 1 kg.

§ 2. Ustala się cenę interwencyjną odtłuszczonego mleka w proszku, na okres od dnia 1 lipca 2002 r. do dnia 30 czerwca 2003 r., w wysokości 5,71 zł za 1 kg.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller