ROZPORZĄDZENIE

 z dnia 2 kwietnia 2002 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie środków dopuszczonych do skażania spirytusu.

(Dz. U. z 2002 r., nr 55, poz. 485)

 

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie spirytusu, wyrobie i rozlewie wyrobów spirytusowych oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 31, poz. 353) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2001 r. w sprawie środków dopuszczonych do skażania spirytusu (Dz. U. Nr 73, poz. 775) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2002 r. (poz. 485)

ŚRODKI DOPUSZCZONE DO SKAŻANIA SPIRYTUSU ORAZ MINIMALNA ILOŚĆ ICH ZASTOSOWANIA

 

Lp.

Nazwa środka skażającego

Ilość środka skażającego na 100 l spirytusu 100% nie mniej niż

1

2

3

1

4-chloro-m-krezol

1 l

2

Aceton

3 l

3

Alfol 1214

2 l

4

Alkohol benzylowy

3 l

5

Alkohol butylowy

5 l

6

Alkohol izopropylowy (2-propanol)

10 l

7

Alkohol n-propylowy (propanol)

5 l

8

Anilina

3 kg

9

Benzol lub benzen

3 l

10

Benzylidenoaceton

3,0 kg

11

Benzyna

3 l

12

Bifenol N-95

2 l

13

Bitrex-Benzoesan denatonium

0,3 g

14

Bromek lub chlorek etylu

0,3 l

15

Chloroform lub jodoform

0,3 l

16

Disiarczek węgla

2 l

17

Ekstrakt chmielowy

0,3 kg

18

Eter dietylowy

3 l

19

Fenol lub krezol

1 l

20

Formalina

1 l

21

Ftalan dibutylu

1 l

22

Ftalan dietylu

0,7 l

23

Ftalan dimetylu

1 l

24

Ftalan dioktylu

1 l

25

Glukonian chloroheksydyny 20% roztwór wodny (chlorhexidinum gluconicum)

1 l

26

Iditol (nowolak)

2 kg

27

Jod krystaliczny

0,1 kg

28

Jod roztwór 10% w etanolu

1 l

29

Kalafonia

2 kg

30

Kamfora

1 kg

31

Keton etylowo-metylowy

3 l

32

Keton metylowo-naftylowy

10,0 kg

33

Komozycja WILD FLOWER PV009221 produkcji niemieckiej

0,5 kg

34

Koncentrat aromatu 210339/AR0014 Pollena Aroma

20 l

35

Koncentrat lakieru do włosów Luriskol lub Polimer OW/VP i kompozycja hapachowa (100+2/lub/ 100+3)

10 l

36

Kreozot

2 kg

37

Ksylen

3 l

38

Kwas salicylowy

2 kg

39

Kwas siarkowy (VI) min. 70%

1 kg

40

Lakier bakelitowy (rezolit)

8 l

41

Maślan etylu

5 l

42

Mentol

0,5 kg

43

Nafta

2 l

44

Nipagina (aseptina)

3 kg

45

Octan butylu

5 l

46

Octan etylu

5 l

47

Octan pentylu

5 l

48

Octan winylu

5 l

49

Ogólny środek skażający o symbolu AT 80

0,3 l

50

Oktamyl

5 l

51

Olej rycynowy

1 l

52

Olejki eteryczne lub kompozycje zapachowe niekonsumpcyjne

1 kg

53

Pentanol

5 l

54

Politura spirytusowa 20%

8 kg

55

Rozpuszczalnik Nitro

5 kg

56

Salicylan fenylu

1 kg

57

Salicylan metylu

1,5 kg

58

Skażalnik o symbolu GIS

0,15 kg

59

Szelak

3 kg

60

Tabak Aroma Typ MALBORO o symbolu 0/132199 i o symbolu 0/132177

5 kg

61

Terpentyna

2 l

62

Tetrachlorek węgla

1,5 l

63

Toluol lub toluen

3 l

64

Trichloroetylen

2 l

65

Trietyloamina

0,5 kg

66

Tymol

0,5 kg

67

Woda amoniakalna 25%

2 l

68

Wodorotlenek potasu lub sodu (roztwór 20%)

5 kg

69

Wodorotlenek sodu lub potasu (krystaliczny)

1 kg

70

Zasady pirydynowe lub pirydyna

1 l

71

Żywica benzoesowa - roztwór etanolowy (1+5)

5 kg