ROZPORZĄDZENIE

z dnia 19 kwietnia 2002 r.

w sprawie urzędów celnych właściwych dla przywozu i wywozu produktów GMO.

(Dz. U. z 2002, nr 43, poz. 406)

 

Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. Nr 76, poz. 811 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 41, poz. 365) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wykaz urzędów celnych właściwych dla przywozu i wywozu produktów GMO, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2002 r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. (poz. 406)

WYKAZ URZĘDÓW CELNYCH WŁAŚCIWYCH DLA PRZYWOZU I WYWOZU PRODUKTÓW GMO

 

Lp.

Izba Celna

Rodzaj przejścia granicznego

Kod identyfikacyjny

Urząd Celny/Jednostka organizacyjna

I

Izba Celna w Białej Podlaskiej

 

130000

1

Urząd Celny w Koroszczynie

Drogowe

130500

2

Urząd Celny w Chełmie*

 

131400

a)

Oddział Celny Drogowy w Dorohusku

Drogowe

131300

II

Izba Celna w Białymstoku

 

060000

1

Urząd Celny w Białymstoku*

 

060300

a)

Oddział Celny Kolejowy I w Kuźnicy

Kolejowe

060100

b)

Oddział Celny w Bobrownikach

Drogowe

060800

2

Urząd Celny w Suwałkach *

 

060600

a)

Oddział Celny w Budzisku k.Szypliszek

Drogowe

060700

III

Izba Celna w Cieszynie

 

010000

1

Urząd Celny w Cieszynie

Drogowe

010100

2

Urząd Celny w Zebrzydowicach

Kolejowe

010300

IV

Izba Celna w Gdyni

 

040000

1

Urząd Celny w Gdyni

Morskie

040400

a)

Oddział Celny "Dworzec Morski" w Gdyni

Morskie

040200

b)

Oddział Celny "Basen IV" w Gdyni

Morskie

040300

c)

Oddział Celny "Baza Kontenerowa" w Gdyni

Morskie

040500

d)

Oddział Celny "Terminal Promowy" w Gdyni

Morskie

040510

e)

Oddział Celny Pocztowy w Gdyni

Poczta

040900

2

Urząd Celny Gdańsk-Miasto*

 

041300

a)

Oddział Celny Port Lotniczy Gdańsk-Rębiechowo

Lotnicze

041600

3

Urząd Celny Gdańsk - Port

Morskie

041400

a)

Oddział Celny "Basen im. Władysława IV" w Gdańsku

Morskie

041100

b)

Oddział Celny "Baza Promowa" w Gdańsku

Morskie

041200

c)

Oddział Celny "Stocznie Morskie" w Gdańsku

Morskie

041410

d)

Oddział Celny "Port Północny" w Gdańsku

Morskie

041500

4

Urząd Celny w Słupsku *

 

040600

a)

Oddział Celny w Ustce

Morskie

040620

V

Izba Celna w Katowicach

 

180000

1

Urząd Celny w Bytomiu*

 

180200

a)

Oddział Celny Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice

Lotnicze

180700

VI

Izba Celna w Krakowie

 

050000

1

Urząd Celny I w Krakowie*

 

050100

a)

Oddział Celny Towarowy Port Lotniczy Kraków-Balice

Lotnicze

050700

VII

Izba Celna w Nowym Targu

 

080000

1

Urząd Celny w Nowym Targu*

 

080600

a)

Oddział Celny w Chyżnem

Drogowe

080100

2

Urząd Celny w Nowym Sączu*

 

080500

a)

Oddział Celny w Muszynie

Kolejowe

080300

VIII

Izba Celna w Olsztynie

 

200000

1

Urząd Celny w Olsztynie*

 

200100

a)

Oddział Celny w Bezledach

Drogowe

200300

2

Urząd Celny w Elblągu*

 

200600

a)

Oddział Celny w Braniewie

Kolejowe

200200

b)

Oddział Celny w Gronowie

Drogowe

200210

IX

Izba Celna w Poznaniu

 

090000

1

Urząd Celny w Poznaniu*

 

090100

a)

Oddział Celny Port Lotniczy Poznań-Ławica

Lotnicze

090700

X

Izba Celna w Przemyślu

 

100000

1

Urząd Celny w Przemyślu*

 

101100

a)

Oddział Celny w Medyce

Drogowe

100300

b)

Oddział Celny w Korczowej

Drogowe

101200

c)

Oddział Celny Kolejowy w Medyce

Kolejowe

101300

2

Urząd Celny w Krośnie*

 

101000

a)

Oddział Celny w Barwinku

Drogowe

100200

3

Urząd Celny w Zamościu*

 

100700

a)

Oddział Celny I w Hrebennem

Drogowe

100600

XI

Izba Celna w Rzepinie

 

110000

1

Urząd Celny w Rzepinie*

 

110100

a)

Oddział Celny Kolejowy w Rzepinie

Kolejowe

110110

2

Urząd Celny w Olszynie

Drogowe

110600

3

Urząd Celny w Świecku

Drogowe

111400

XII

Izba Celna w Szczecinie

 

120000

1

Urząd Celny I w Szczecinie*

 

120100

a)

Oddział Celny "Nabrzeże HUK" w Szczecinie

Morskie

120300

b)

Oddział Celny "Stocznia" w Szczecinie

Morskie

120330

c)

Oddział Celny "Nabrzeże Łasztownia" w Szczecinie

Morskie

120400

d)

Oddział Celny "Basen Górniczy" w Szczecinie

Morskie

120500

2

Urząd Celny II w Szczecinie*

 

121600

a)

Oddział Celny w Szczecinie-Gumieńcach

Kolejowe

120700

b)

Oddział Celny w Kołbaskowie

Drogowe

120800

3

Urząd Celny w Stargardzie Szczecińskim*

 

121500

a)

Oddział Celny w Krajniku Dolnym

Drogowe

121000

4

Urząd Celny w Kołobrzegu

Morskie

120900

5

Urząd Celny w Świnoujściu

Morskie

121100

a)

Oddział Celny "Baza Rybacka" w Świnoujściu

Morskie

121110

XIV

Izba Celna Port Lotniczy w Warszawie

 

150000

1

Urząd Celny III w Warszawie

Lotnicze

150100

a)

Oddział Celny Towarowy I

Lotnicze

150200

b)

Oddział Celny Towarowy II

Lotnicze

150300

c)

Oddział Celny Towarowy III

Lotnicze

150310

d)

Oddział Celny Towarowy IV

Lotnicze

150320

e)

Oddział Celny Towarowy V

Lotnicze

150330

2

Urząd Celny IV w Warszawie

Poczta

150400

XV

Izba Celna we Wrocławiu

 

160000

1

Urząd Celny w Kudowie-Zdroju

Drogowe

160300

a)

Oddział Celny w Międzylesiu

Kolejowe

160400

b)

Oddział Celny w Boboszowie

Drogowe

160410

* Urząd celny nieposiadający uprawnień dla przywozu i wywozu produktów GMO.