ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 18 grudnia 2001 r.

w sprawie ceny minimalnej ziemniaków.

(Dz. U. z 2001 r., nr 153, poz. 1747)

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o regulacji rynku skrobi ziemniaczanej (Dz. U. Nr 11, poz. 83) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się cenę minimalną za ziemniaki dostarczone do producenta skrobi na podstawie zawartych umów o dostawę ziemniaków, określoną w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. (poz. 1747)

CENA MINIMALNA ZA ZIEMNIAKI DOSTARCZONE DO PRODUCENTA SKROBI NA PODSTAWIE ZAWARTYCH UMÓW O DOSTAWĘ ZIEMNIAKÓW

 

Cena minimalna za 1 t ziemniaków w zł

Zawartość skrobi w %

1

2

104,00

13,0

104,80

13,1

105,60

13,2

106,40

13,3

107,20

13,4

108,00

13,5

108,80

13,6

109,60

13,7

110,40

13,8

111,20

13,9

112,00

14,0

112,80

14,1

113,60

14,2

114,40

14,3

115,20

14,4

116,00

14,5

116,80

14,6

117,60

14,7

118,40

14,8

119,20

14,9

120,00

15,0

120,80

15,1

121,60

15,2

122,40

15,3

123,20

15,4

124,00

15,5

124,80

15,6

125,60

15,7

126,40

15,8

127,20

15,9

128,00

16,0

128,80

16,1

129,60

16,2

130,40

16,3

131,20

16,4

132,00

16,5

132,80

16,6

133,60

16,7

134,40

16,8

135,20

16,9

136,00

17,0

136,80

17,1

137,60

17,2

138,40

17,3

139,20

17,4

140,00

17,5

140,80

17,6

141,60

17,7

142,40

17,8

143,20

17,9

144,00

18,0

144,80

18,1

145,60

18,2

146,40

18,3

147,20

18,4

148,00

18,5

148,80

18,6

149,60

18,7

150,40

18,8

151,20

18,9

152,00

19,0

152,80

19,1

153,60

19,2

154,40

19,3

155,20

19,4

156,00

19,5

156,80

19,6

157,60

19,7

158,40

19,8

159,20

19,9

160,00

20,0

160,80

20,1

161,60

20,2

162,40

20,3

163,20

20,4

164,00

20,5

164,80

20,6

165,60

20,7

166,40

20,8

167,20

20,9

168,00

21,0

168,80

21,1

169,60

21,2

170,40

21,3

171,20

21,4

172,00

21,5

172,00

21,5

172,80

21,6

173,60

21,7

174,40

21,8

175,20

21,9

176,00

22,0

176,80

22,1

177,60

22,2

178,40

22,3

179,20

22,4

180,00

22,5

180,80

22,6

181,60

22,7

182,40

22,8

183,20

22,9

184,00

23,0

184,00

23,1 i więcej

 

 
9-01-2002