ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 6 lipca 2001 r.

w sprawie określenia rejonów uprawy chmielu oraz minimalnych wymagań co do jakości chmielu w zakresie wilgotności, zawartości zanieczyszczeń organicznych i zawartości nasion.

(Dz. U. nr 80 z dnia 2 sierpnia 2001 r., poz. 864)


Na podstawie art. 29 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 19) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące rejony uprawy chmielu:

1) rejon lubelski obejmujący powiaty: biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, kielecki, kozienicki, krasnostawski, kraśnicki, lipski, lubartowski, lubelski, łańcucki, łęczyński, łukowski, opolski (lubelski), puławski, radzyński, starachowicki, świdnicki (lubelski), tomaszowski (lubelski), włodawski, zamojski i zwoleński,

2) rejon wielkopolski obejmujący powiaty: bydgoski, gorzowski, gostyński, grodziski (wielkopolski), koszaliński, krotoszyński, nakielski, nowotomyski, rawicki, słupecki, wolsztyński, żagański, żarski i żniński,

3) rejon dolnośląski obejmujący powiaty: kępiński, kłodzki, nyski, oleśnicki, piotrkowski, sieradzki, świdnicki, wrocławski i zawierciański.

§ 2. Minimalne wymagania co do jakości chmielu w zakresie wilgotności, zawartości zanieczyszczeń organicznych i zawartości nasion określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2001 r., z wyjątkiem § 2, który wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2002 r.

ZAŁĄCZNIK

MINIMALNE WYMAGANIA CO DO JAKOŚCI CHMIELU W ZAKRESIE WILGOTNOŚCI, ZAWARTOŚCI ZANIECZYSZCZEŃ ORGANICZNYCH I ZAWARTOŚCI NASION

Lp. Cechy Opis Zawartość maksymalna (w % masy)
Chmiel przygotowany Chmiel nieprzygotowany
1 Wilgotność Zawartość wody 12 14
2 Zanieczyszczenia organiczne grube Części liści, łodyg i pędów bocznych, szypułki liści oraz szypułki szyszek o dł. przekraczającej 2,5 cm 6 6
3 Zanieczyszczenia organiczne drobne Małe cząstki powstałe w wyniku mechanicznego zbioru chmielu w kolorze od ciemnozielonego do czarnego, niepochodzące zazwyczaj z szyszek. 3*) 4*)
4 zawartość nasion dla chmielu "niezazaiarnionego" Dojrzałe nasiona w szyszkach  2 2

*) Podana maksymalna zawartość może uwzględniać zanieczyszczenia organiczne pochodzące z innych odmian chmielu niż odmiany, które mają być certyfikowane, w ilości do 2% masy.

 
16-08-2001