Ustawa

Ujednolicony tekst ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym powstał na podstawie następujących Dzienników ustaw: 

bulletz 1993 r. nr 94, poz. 431 (urzędowa wersja jednolita)
bulletz 1994 r. nr 1, poz. 3
bulletz 1996 r. nr 91, poz. 409
bulletz 1997 r. nr 43, poz. 272; nr 137, poz. 926
bulletz 1998 r. nr 108, poz. 681
bulletz 2001 r. nr 81, poz. 875
bulletz 2002 r. nr 200, poz. 1680 

W ostatnim numerze jest najnowsza nowelizacja z 10 października 2002 r. Te jej nowe przepisy, które wchodzą w życie 1 stycznia 2003 r., są zaznaczone tłustym drukiem.

Przepisy ogólne

Zasady ustalania podatku

Zwolnienia i ulgi podatkowe

Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe 

 

JF, za Rzeczpospolitą – Vademecum Rzeczpospolitej – Podatki 2003

06-01-2003