WOJEWĂ“DZTWO Ĺ�Ă“DZKIE   
Ĺ�Ăłdzki  OĹ›rodek  Doradztwa  Rolniczego  z  siedzibÄ… w  Bratoszewicach

Prawo rolne:
Ustawy        
RozporzÄ…dzenia 

 

StronÄ™ redaguje:
 Henryka Telus
WODR Bratoszewce
Oddział Piotrków Tryb.

                                                                                     

Notowania  cen  ProduktĂłw Rolniczych 
24.10 -28.10.2005

 

Ceny na targowiskach

Ceny skupu żywca w zakładch mięsnych

 Ceny na targowisku hurtowym