Wykaz działalności w zakresie rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego, usług dla rolnictwa oraz działów specjalnych produkcji rolnej wspomaganych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w postaci dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych

 

Dział I

SEKCJA A. ROLNICTWO

 

01.1

UPRAWY ROLNE; WARZYWNICTWO; OGRODNICTWO

01.11.A

Uprawa zbóż

Obejmuje:

-         uprawę zbóż, z wyjątkiem kukurydzy cukrowej,

-         hodowlę i nasiennictwo zbóż - tworzenie nowych odmian oraz reprodukcja.

01.11.B

Uprawa ziemniaków, korzeni i bulw o dużej zawartości skrobii i inuliny

Obejmuje:

-         uprawę ziemniaków oraz korzeni i bulw z dużą zawartością skrobi i inuliny, w tym cykorii korzeniowej,

-         hodowlę ziemniaków - tworzenie nowych odmian oraz reprodukcja.

01.11.C

Uprawa roślin przemysłowych i inne uprawy rolne, gdzie indziej nie sklasyfikowane

Obejmuje:

-         uprawę roślin przemysłowych łącznie ze zbiorem i suszeniem: oleistych, włóknistych, garbnikodajnych, buraków cukrowych, chmielu, tytoniu, roślin stosowanych przede wszystkim do wyrobu kosmetyków, preparatów farmaceutycznych, środków owadobójczych i grzybobójczych itp.,

-         roszenie roślin włóknistych,

-         hodowlę i nasiennictwo roślin przemysłowych - tworzenie nowych odmian oraz reprodukcja,

-         uprawę roślin pastewnych, w tym traw na gruntach ornych oraz pozostałych roślin gdzie indziej nie sklasyfikowanych,

-         produkcję nasion roślin przemysłowych i pastewnych,

-         trwałe użytki zielone - zakładanie, rekultywacja, eksploatacja,

-         uprawę roślin strączkowych i motylkowych,

-         uprawę wikliny,

-         zakładanie plantacji upraw wierzby.

01.12.A

Uprawa warzyw

Obejmuje:

-         uprawę warzyw: kapustnych, strączkowych, dyniowatych, korzeniowych, cebulowych, sałaty, pomidorów itp.,

-         uprawę roślin przyprawowych: kopru, majeranku, bylicy-estragonu, itp.,

-         uprawę kukurydzy cukrowej,

-         uprawę cykorii sałatowej,

-         hodowlę i nasiennictwo warzyw - tworzenie nowych odmian oraz reprodukcja.


 


01.12.B

Uprawa grzybów, ozdobnych roślin ogrodniczych; szkółkarstwo roślin sadowniczych, krzewów owocowych i ozdobnych, drzew ozdobnych

Obejmuje:

-         uprawę grzybów,

-         produkcję podłoża do pieczarek z wsianą grzybnią,

-         uprawy szkółkarskie roślin sadowniczych, krzewów owocowych i ozdobnych, drzew ozdobnych,

-         uprawę materiału szkółkarskiego (np. podkładek, siewek, zrazów),

-         produkcję nasion kwiatów, owoców i warzyw.

01.13.Z

Uprawa owoców, orzechów oraz uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów i przypraw

Obejmuje:

-         produkcję owoców: jabłek, gruszek, śliwek, wiśni, czereśni, moreli, brzoskwiń, porzeczek, agrestu, truskawek itp.,

-         produkcję winogron na wino i do bezpośredniego spożycia,

-         produkcję orzechów jadalnych,

-         uprawę roślin przyprawowych: anyżku, bazylii, kolendry, kminku, gorczycy itp.

01.2

CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT

01.21.Z

Chów i hodowla bydła

Obejmuje:

-   produkcję surowego mleka krowiego,

-   produkcję żywca wołowego,

-       hodowlę bydła zarodowego,

-       hodowlę nowych ras,

-       reprodukcję materiału hodowlanego i użytkowego.

01.22.Z

Chów i hodowla owiec, kóz, koni

Obejmuje:

-   chów i hodowlę koni,

-   chów i hodowlę owiec i kóz,

-   produkcję surowej wełny,

-       produkcję surowego mleka koziego i owczego.

01.23.Z 

Chów i hodowla trzody chlewnej

Obejmuje:

-   chów i hodowlę loch i knurów,

-       produkcję tuczników przeznaczonych na rzeź.

01.24.Z 

Chów i hodowla drobiu

Obejmuje:

-   chów i hodowlę drobiu: kura (Gallus domesticus), kaczka (Anas platyrchynchos, Cairina moschata), gęś (Anser anser), indyk (Meleagris gallopavo), przepiórka (Coturnix coturnix japonica), perlica (Numida meleagris), struś (Struthio camelus),

-       produkcję jaj ptasich.

01.25.Z 

Chów i hodowla zwierząt pozostałych

Obejmuje:

-         chów i hodowlę pszczół; produkcję miodu (również z dodatkiem innych produktów pszczelich), wosku pszczelego, pyłku kwiatowego, kitu pszczelego (propolisu), mleczka pszczelego i jadu pszczelego,

-   chów i hodowlę królików,

-       chów i hodowlę żab,

-   chów i hodowlę ślimaków,

-   chów i hodowlę innych zwierząt gospodarskich.

01.30.Z

Uprawy rolne połączone z chowem zwierząt (działalność mieszana)

Obejmuje:

-   uprawy rolne połączone z chowem zwierząt w jednostkach prowadzących działalność mieszaną, w których stopień specjalizacji nie przekracza 66% w jednej dziedzinie.

01.4

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI, CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT

01.41.A 

Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi

Obejmuje prowadzoną na zlecenie producentów rolnych działalność usługową związaną z uprawami rolnymi, warzywnictwem i ogrodnictwem:

-         przygotowanie pól i sadów do uprawy,

-         prace uprawowe, podstawową uprawę gleby,

-         zakładanie i rekultywację łąk i pastwisk,

-         siew, sadzenie i prace pielęgnacyjne,

-         nawożenie i zraszanie oraz ochronę upraw przed szkodnikami i chorobami, w tym również usługi agrolotnicze,

-         sprzęt zbóż i innych upraw; zbiór warzyw i owoców,

-         przycinanie gałęzi drzew i krzewów owocowych oraz winorośli,

-         przygotowanie zbiorów do sprzedaży (oczyszczanie, mycie, sortowanie, pakowanie, obcinanie, suszenie, wyłuskiwanie),

-         uruchamianie i obsługę systemów irygacyjnych dla celów rolniczych,

-         przechowywanie ziarna zbóż, w tym również w ramach umów z Agencją Rynku Rolnego, (dotyczy tylko programu branżowego BR/10),

-         przechowywanie ziemniaków (dotyczy tylko programu branżowego BR/10),

-         konserwację ziemiopłodów: zakiszanie, parowanie, silosowanie, omłoty, prasowanie słomy i siana, dosuszanie ziarna, nasion rzepaku itp.

01.42.Z 

Działalność usługowa związana z chowem i hodowlą zwierząt

Obejmuje prowadzoną na zlecenie producentów rolnych działalność usługową związaną z chowem i hodowlą zwierząt gospodarskich.

 

Dział II

SEKCJA B. RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

 

05.01.Z

Rybołówstwo w wodach przybrzeżnych i śródlądowych

Obejmuje:

-         połowy ryb na Morzu Bałtyckim (dotyczy tylko programu branżowego BR/12),

-         połowy ryb w wodach śródlądowych (dotyczy tylko programu branżowego BR/12 oraz linii GP).

05.02.A

Działalność gospodarstw rybackich i wylęgarni ryb

Obejmuje:

-         chów i hodowlę ryb słodkowodnych w stawach i ośrodkach zarybieniowych, w tym zwłaszcza produkcję materiału zarybieniowego.

 


Dział III

PODSEKCJA DA. PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

 

15.11.Z

Produkcja mięsa, z wyjątkiem drobiowego i króliczego

Obejmuje:

-       ubój zwierząt rzeźnych,

-         produkcję świeżego, chłodzonego lub mrożonego mięsa w tuszach i półtuszach,

-       produkcję świeżego, chłodzonego lub mrożonego mięsa w kawałkach,

-   produkcję skór surowych i skór pochodzących z rzeźni,

-      wytapianie jadalnych tłuszczów pochodzenia zwierzęcego,

-      przetwarzanie odpadów zwierzęcych z uboju,

-      przetwarzanie zwłok zwierzęcych i ubocznych produktów zwierzęcych różnego stopnia ryzyka na mączkę zwierzęcą.

15.12.Z

Produkcja mięsa drobiowego i króliczego

Obejmuje:

-   ubój drobiu i królików,

-      produkcję świeżego lub mrożonego mięsa drobiowego i króliczego,

-      produkcję pierza i puchu.

15.13.A

Produkcja konserw, przetworów z mięsa, z podrobów mięsnych i z krwi

Obejmuje:

-   produkcję mięsa suszonego, solonego i wędzonego,

-   produkcję wyrobów z mięsa, mięsa drobiowego, króliczego i z podrobów: konserw, kiełbas, salami, kaszanek, mortadeli, pasztetów, klopsików, mięsa w galarecie, gotowanej szynki,

-      produkcję gotowych dań mięsnych i podrobowych.

15.13.B

Działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów mięsnych

Obejmuje:

-   usługowe mrożenie i przechowywanie mięsa pochodzenia krajowego będącego własnością Agencji Rynku Rolnego lub zakładów mięsnych (dotyczy tylko programu branżowego BR/14).

15.20.Z

Przetwarzanie i konserwowanie ryb i produktów rybołówstwa

Obejmuje:

-     przygotowanie i konserwowanie ryb, mięczaków i skorupiaków: mrożenie, zamrażanie w niskich temperaturach, suszenie, wędzenie, solenie, przetrzymywanie w solance, puszkowanie itp.,

-          produkcję wyrobów z ryb: ryb gotowanych, filetów rybnych itp.,

-          produkcję mączek rybnych, granulek, granulatów z ryb, skorupiaków, mięczaków i innych wodnych bezkręgowców, nie nadających się do spożycia (dotyczy tylko programu branżowego BR/12).

15.31.Z

Przetwórstwo ziemniaków

Obejmuje:

-       produkcję wstępnie przyrządzonych mrożonych ziemniaków,

-       produkcję suszonego purre ziemniaczanego,

-       produkcję zakąsek ziemniaczanych,

-       produkcję frytek ziemniaczanych,

-       produkcję chrupek ziemniaczanych (chipsów),

-       produkcję mąki i mączki ziemniaczanej,

-       przemysłowe obieranie ziemniaków.

15.32.Z

Produkcja soków z owoców i warzyw

Obejmuje:

-          produkcję koncentratów i nektarów,

-          produkcję soków.

15.33.A

Przetwórstwo owoców i warzyw, gdzie indziej nie sklasyfikowane

Obejmuje:

-         konserwowanie owoców, orzechów, warzyw i grzybów: zamrażanie, suszenie, zalewanie olejem lub octem, puszkowanie, itp.,

-   wytwarzanie owocowych lub warzywnych produktów spożywczych,

-      produkcję dżemów, marmolady i galaretek,

-         kiszenie ogórków i kapusty w gospodarstwach rolnych prowadzących ich produkcję.


15.41.Z

Produkcja nie oczyszczonych olejów i tłuszczów

Obejmuje:

-         produkcję nie oczyszczonych olejów roślinnych: oleju słonecznikowego, rzepakowego, oleju z siemienia lnianego.

15.42.Z

Produkcja rafinowanych olejów i tłuszczów

Obejmuje:

-         produkcję rafinowanych olejów roślinnych: oleju słonecznikowego, rzepakowego, oleju z siemienia lnianego,

-         przetwarzanie rzepaku na olej surowy przeznaczony do wytwarzania biokomponentów do produkcji paliw ciekłych.

15.43.Z

Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych

Obejmuje:

-         produkcję margaryny,

-         produkcję past do smarowania będących mieszaniną różnych tłuszczów jadalnych,

-         produkcję mieszanek tłuszczowych dla celów spożywczych.

15.51.Z

Przetwórstwo mleka i wyrób serów

Obejmuje:

-         produkcję spożywczego płynnego mleka: pasteryzowanego, sterylizowanego lub poddanego działaniu bardzo wysokich temperatur (tzw. UHT),

-         produkcję mleka zagęszczonego słodzonego i niesłodzonego,

-         produkcję śmietany i śmietanki ze świeżego mleka: pasteryzowanej, sterylizowanej,

-         produkcję mleka lub śmietanki w proszku,

-         produkcję masła, przerób maślanki,

-         produkcję jogurtu i kefiru,

-         produkcję serów i twarogów,

-         produkcję i przerób serwatki,

-         produkcję kazeiny i laktozy,

-         produkcję napojów na bazie mleka.

15.52.Z

Produkcja lodów

Obejmuje:

-    produkcję lodów śmietankowych i innych lodów jadalnych, takich jak np. lody z owocami, przy produkcji których mleko jest głównym surowcem (dotyczy tylko programu branżowego BR/15).


 

15.61.Z

Wytwarzanie produktów przemiału zbóż

Obejmuje:

-         przemiał zbóż: produkcję mąki, kasz, mączki,

-         przemiał surowców warzywnych: produkcję mąki i mączki z suszonych nasion roślin strączkowych, korzeni lub bulw oraz z orzechów jadalnych,

-         wytwarzanie preparowanej mąki wieloskładnikowej do wypieku chleba, ciast, herbatników i naleśników,

-         wytwarzanie zbożowej żywności śniadaniowej.

15.62.Z

Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych

Obejmuje:

-   wytwarzanie skrobi,

-   wytwarzanie glukozy, syropu glukozowego, maltozy,

-      wytwarzanie glutenu

-      produkcja dekstryn (dotyczy tylko programu branżowego BR/13).

15.71.Z

Produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich

Obejmuje:

-   produkcję gotowych pasz dla zwierząt gospodarskich z uwzględnieniem dodatków paszowych pochodzenia zwierzęcego,

-   przygotowanie jednoskładnikowych (nie mieszanych) pasz dla zwierząt gospodarskich.

15.81.A

Produkcja pieczywa

Obejmuje:

-      produkcję chleba i bułek.

15.82.Z

Produkcja pieczywa cukierniczego trwałego

Obejmuje:

-      produkcję panieru.

15.83.Z

Produkcja cukru

Obejmuje:

-   produkcję i rafinację cukru z buraków cukrowych.

15.85.Z

Produkcja makaronów, klusek i podobnych produktów mącznych

Obejmuje:

-   produkcję makaronów i klusek: gotowanych lub surowych, nadziewanych lub nienadziewanych,

-   produkcję kuskusu.

15.87.Z

Produkcja przypraw

Obejmuje:

-      produkcję majonezu,

-      produkcję musztardy,

-      produkcję keczupu.

15.88.Z

Produkcja odżywek oraz żywności dietetycznej

Obejmuje produkcję żywności dla specjalnych zastosowań:

-   odżywek dla noworodków,

-   odżywek mlecznych i innych dla niemowląt,

-   żywności dla dzieci,

-   żywności niskokalorycznej i o zmniejszonej kaloryczności dla utrzymania właściwego ciężaru ciała,

-   żywności dietetycznej stosowanej przez lekarzy przy leczeniu,

-   żywności o niskiej zawartości sodu (lub bez sodu), zawierającej sole mineralne,

-   żywności bezglutenowej,

-   żywności dla diabetyków,

-   odżywczych wyrobów spożywczych zalecanych przy nadmiernym wysiłku fizycznym, w szczególności dla sportowców.

15.89.Z

Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej nie sklasyfikowana

Obejmuje:

-      produkcję zup i bulionów (rosołów),

-      produkcję jaj w proszku, żółtek świeżych lub zakonserwowanych, białek jaj,

-      produkcję spożywczych ekstraktów ziołowych,

-      produkcję aromatów i esencji spożywczych.

15.94.Z

Produkcja jabłecznika i win owocowych

Obejmuje:

-      produkcję miodów pitnych.

 

Dział IV

INNE DZIAŁALNOŚCI

 

 

24.14.Z

Produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych

Obejmuje:

-      produkcję biogazu w gospodarstwach rolnych.

 

24.66.Z

Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana

Obejmuje:

-         modyfikację skrobi: produkcja środków wykańczalniczych, nośników barwników i innych preparatów (klejonek, zapraw) w rodzaju stosowanych w przemyśle papierniczym, włókienniczym i skórzanym (dotyczy tylko programu branżowego BR/13).

29.32.B

Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn rolniczych i leśnych

Obejmuje:

-         naprawę sprzętu rolniczego (ciągników, kombajnów, maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych).

 

 

36.63.Z

Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

Obejmuje:

-      produkcję artykułów z wosku pszczelego np. świece, figurki z wosku pszczelego.

 

51.19.Z

Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana

Obejmuje:

-      działalność w zakresie skupu mleka (dotyczy tylko programu branżowego BR/15).

 

55.23.Z

Pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (agroturystyka)

Obejmuje:

-      działalność w zakresie agroturystyki w gospodarstwie rolnym.

 

74.30.Z

Badania i analizy techniczne

Obejmuje:

-      działalność laboratoriów badania mleka (dotyczy tylko programu branżowego BR/15).

 

85.20.Z

Działalność weterynaryjna

Obejmuje:

-       działalność weterynaryjną w zakresie zwierząt gospodarskich.

 

90.00.A

Wywóz śmieci i odpadów

Obejmuje:

-         zbieranie, gromadzenie, wywóz zwłok zwierzęcych i ubocznych produktów zwierzęcych do zbiornic lub zakładów utylizacyjnych.

 

90.00.B

Unieszkodliwianie odpadów

Obejmuje:

-         spalanie mączek i tłuszczów zwierzęcych wytworzonych z produktów zwierzęcych szczególnego ryzyka (dotyczy tylko programu branżowego BR/16).

 

Dział V

DS. DZIAŁY SPECJALNE PRODUKCJI ROLNEJ

 

1.ds

Uprawy w szklarniach ogrzewanych i nie ogrzewanych powyżej 25 m2 .

2.ds

Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2.

3.ds

Uprawy grzybów i ich grzybni-powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej.

4.ds

Uprawy roślin “in vitro”.

5.ds

Drób nieśny powyżej 80 szt. lub rzeźny powyżej 100 szt. oraz wylęgarnie drobiu.

Obejmuje:

-    kury,

-    gęsi,

-    kaczki,

-    indyki.

6.ds

Owady użytkowe.

Obejmuje:

-    jedwabniki i produkcję kokonów,

-    pasieki powyżej 80 rodzin.

7.ds

Zwierzęta futerkowe.

Obejmuje:

-    lisy i jenoty,

-    norki,

-    tchórzofretki,

-    szynszyle,

-    nutrie powyżej 50 szt. samic stada podstawowego,

-    króliki powyżej 50 szt. samic stada podstawowego.