CZĘŚĆ IV

 

OZNACZENIA LINII KREDYTOWYCH ORAZ MOŻLIWE DO KREDYTOWANIA
W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH PODLINII: CELE, DZIAŁALNOŚCI I NAKŁADY

 

IP

kredyty inwestycyjne „podstawowe”

IP/01

kredyty inwestycyjne dla gospodarstw rolnych

1) cel: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K

2) działalność: 01.11.A, 01.11.B, 01.11.C, 01.12.A, 01.12.B, 01.13.Z, 01.21.Z, 01.22.Z, 01.23.Z, 01.24.Z, 01.25.Z, 01.30.Z, 05.02.A, 15.33.A, 24.14.Z, 55.23.Z

3) nakłady: 101, 102, 105, 107, 108, 109a, 109b, 109c, 109d, 109e, 110, 111, 112, 113, 116, 118, 119,120, 121, 200

IP/02

kredyty inwestycyjne dla przetwórstwa rolno-spożywczego

1) cel: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J

2) działalność: 15.11.Z, 15.12.Z, 15.13.A, 15.20.Z, 15.31.Z, 15.32.Z, 15.33.A, 15.41.Z, 15.42.Z, 15.43.Z, 15.51.Z, 15.61.Z, 15.62.Z, 15.71.Z, 15.81.A, 15.82.Z, 15.83.Z, 15.85.Z, 15.87.Z, 15.88.Z, 15.89.Z, 15.94.Z, 36.63.Z

3) nakłady: 103, 104, 105, 108, 109a, 109b, 109c, 109d, 109e, 114, 115, 116, 121, 200

IP/03

kredyty inwestycyjne na usługi dla rolnictwa (+usługi weterynaryjne)

1) cel: A, B, D, E, F, G, J

2) działalność: 01.41.A, 01.42.Z, 29.32.B, 85.20.Z

3) nakłady: 105, 109c, 109d, 111, 112, 113, 115, 116

IP/04

kredyty inwestycyjne dla działów specjalnych produkcji rolnej

1) cel: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K

2) działalność: 1.ds, 2.ds, 3.ds, 4.ds, 5.ds, 6.ds, 7.ds

3) nakłady: 101, 102, 105, 107, 108, 109b, 109c, 109d, 109e, 110, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 200

IP/05

kredyty inwestycyjne na rozwój agroturystyki

1) cel: A, E, F, I, J, L

2) działalność: 55.23.Z

3) nakłady: 102, 105, 107, 122, 200

IP/06

kredyty inwestycyjne na przedsięwzięcia mieszane (produkcja rolna i agroturystyka)

1) cel: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L

2) działalność: 01.11.A, 01.11.B, 01.11.C, 01.12.A, 01.12.B, 01.13.Z, 01.21.Z, 01.22.Z, 01.23.Z, 01.24.Z, 01.25.Z, 01.30.Z, 05.02.A, 15.33.A, 24.14.Z, 55.23.Z, 1.ds, 2.ds, 3.ds, 4.ds, 5.ds, 6.ds, 7.ds

3) nakłady: 101, 102, 105, 107, 108, 109a, 109b, 109c, 109d, 109e, 110, 111, 112, 113, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 200

KZ

kredyty na zakup gruntów rolnych

KZ/01

kredyty na zakup gruntów rolnych w celu powiększenia gospodarstwa rolnego

1) cel: A, B, D, F, G, H, J, K

2) działalność: 01.11.A, 01.11.B, 01.11.C, 01.12.A, 01.12.B, 01.13.Z, 01.21.Z, 01.22.Z, 01.23.Z, 01.24.Z, 01.25.Z, 01.30.Z, 05.02.A, 1.ds, 2.ds, 3.ds, 4.ds, 5.ds, 6.ds, 7.ds

3) nakłady: 110, 200

KZ/02

kredyty na zakup gruntów rolnych w celu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego

1) cel: K

2) działalność: 01.11.A, 01.11.B, 01.11.C, 01.12.A, 01.12.B, 01.13.Z, 01.21.Z, 01.22.Z, 01.23.Z, 01.24.Z, 01.25.Z, 01.30.Z, 05.02.A, 1.ds, 2.ds, 3.ds, 4.ds, 5.ds, 6.ds, 7.ds

3) nakłady: 110, 200


 

MR

kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie przekroczyły 40 roku życia

MR/01

kredyty na utworzenie gospodarstw rolnych (nowe gospodarstwa)

MR/01r

kredyty na utworzenie gospodarstw rolnych w rolnictwie

1) cel: K

2) działalność: 01.11.A, 01.11.B, 01.11.C, 01.12.A, 01.12.B, 01.13.Z, 01.21.Z, 01.22.Z, 01.23.Z, 01.24.Z, 01.25.Z, 01.30.Z, 05.02.A, 15.33.A, 24.14.Z

3) nakłady: 101, 102, 105, 107, 108, 109a, 109b, 109c, 109d, 109e, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 200

MR/01d

kredyty na utworzenie gospodarstw rolnych w działach specjalnych produkcji rolnej

1) cel: K

2) działalność: 1.ds, 2.ds, 3.ds, 4.ds, 5.ds, 6.ds, 7.ds

3) nakłady: 101, 102, 105, 107, 108, 109b, 109c, 109d, 109e, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 200

MR/02

kredyty na urządzenie gospodarstw rolnych (istniejące gospodarstwa)

MR/02r

kredyty na urządzenie gospodarstw rolnych w rolnictwie

1) cel: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K

2) działalność: 01.11.A, 01.11.B, 01.11.C, 01.12.A, 01.12.B, 01.13.Z, 01.21.Z, 01.22.Z, 01.23.Z, 01.24.Z, 01.25.Z, 01.30.Z, 05.02.A, 15.33.A, 24.14.Z

3) nakłady: 101, 102, 105, 107, 108, 109a, 109b, 109c, 109d, 109e, 110, 111, 112, 113, 116, 118, 119, 120, 121, 200

MR/02d

kredyty na urządzenie gospodarstw rolnych w działach specjalnych produkcji rolnej

1) cel: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K

2) działalność: 1.ds, 2.ds, 3.ds, 4.ds, 5.ds, 6.ds, 7.ds

3) nakłady: 101, 102, 105, 107, 108, 109b, 109c, 109d, 109e, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 200

OR

kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego w ramach realizacji, zaakceptowanego przez Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Finansów, programu osadnictwa rolniczego na gruntach Skarbu Państwa

OR/IP

kredyty na osadnictwo rolnicze na gruntach Skarbu Państwa o dopłatach jak przy kredytach inwestycyjnych podstawowych

1) cel: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K

2) działalność: 01.11.A, 01.11.B, 01.11.C, 01.12.A, 01.12.B, 01.13.Z, 01.21.Z, 01.22.Z, 01.23.Z, 01.24.Z, 01.25.Z, 01.30.Z, 05.02.A, 15.33.A, 24.14.Z, 1.ds, 2.ds, 3.ds, 4.ds, 5.ds, 6.ds, 7.ds

3) nakłady: 101, 102, 105, 107, 108, 109a, 109b, 109c, 109d, 109e, 110, 111, 112, 113, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 200

OR/MR

kredyty na osadnictwo rolnicze na gruntach Skarbu Państwa o dopłatach jak przy kredytach na utworzenie lub urządzenie gospodarstw przez młodych rolników

1) cel: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K

2) działalność: 01.11.A, 01.11.B, 01.11.C, 01.12.A, 01.12.B, 01.13.Z, 01.21.Z, 01.22.Z, 01.23.Z, 01.24.Z, 01.25.Z, 01.30.Z, 05.02.A, 15.33.A, 24.14.Z, 1.ds, 2.ds, 3.ds, 4.ds, 5.ds, 6.ds, 7.ds

3) nakłady: 101, 102, 105, 107, 108, 109a, 109b, 109c, 109d, 109e, 110, 111, 112, 113, 116, 118, 119, 120, 121, 200

OR/BR

kredyty na osadnictwo rolnicze na gruntach Skarbu Państwa o dopłatach jak przy kredytach branżowych

1) cel: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K

2) działalność: 01.11.A, 01.11.B, 01.11.C, 01.12.A, 01.12.B, 01.13.Z, 01.21.Z, 01.22.Z, 01.23.Z, 01.24.Z, 01.25.Z, 01.30.Z, 05.02.A, 15.33.A, 24.14.Z, 5.ds

3) nakłady: 101, 102, 105, 108, 109a, 109b, 109c, 109d, 109e, 110, 111, 112, 113, 116, 118, 119, 120, 121, 200

RP

kredyty na rozpoczęcie lub zwiększenie produkcji:

RPr

kredyty na rozpoczęcie lub zwiększenie produkcji dla gospodarstw rolnych

1) cel: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J

2) działalność: 01.11.A, 01.11.B, 01.11.C, 01.12.A, 01.12.B, 01.13.Z, 01.21.Z, 01.22.Z, 01.23.Z, 01.24.Z, 01.25.Z, 01.30.Z, 05.02.A, 15.33.A, 24.14.Z

3) nakłady: 108, 111, 112, 113, 116, 119, 121, 200

RPd

kredyty na rozpoczęcie lub zwiększenie produkcji dla działów specjalnych produkcji rolnej

1) cel: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J,

2) działalność: 1.ds, 2.ds, 3.ds, 4.ds, 5.ds, 6.ds, 7.ds

3) nakłady: 108, 111, 112, 113, 116, 119, 121, 200

GP

kredyty na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach dla rolnictwa przez grupy producentów rolnych

GP/01

kredyty dla grup producentów rolnych na przedsięwzięcia w rolnictwie

1) cel: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J

2) działalność: 01.11.A, 01.11.B, 01.11.C, 01.12.A, 01.12.B, 01.13.Z, 01.21.Z, 01.22.Z, 01.23.Z, 01.24.Z, 05.01.Z, 05.02.A

3) nakłady: 101, 102, 105, 108, 109a, 109b, 109c, 109d, 109e, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 200

GP/02

kredyty dla grup producentów rolnych na przedsięwzięcia w przetwórstwie rolno-spożywczym

1) cel: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J

2) działalność: 15.11.Z, 15.12.Z, 15.20.Z

3) nakłady: 103, 104, 109a, 109b, 109c, 109d, 109e, 112, 114, 115, 116, 117, 121, 200

GP/03

kredyty dla grup producentów rolnych na przedsięwzięcia w usługach dla rolnictwa

1) cel: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J

2) działalność: 01.41.A, 01.42.Z

3) nakłady: 101, 102, 105, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 121, 200

GP/04

kredyty dla grup producentów rolnych na przedsięwzięcia w działach specjalnych produkcji rolnej

1) cel: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J

2) działalność: 5.ds, 6.ds, 7.ds

3) nakłady: 101, 102, 105, 108, 109b, 109c, 109d, 109e, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 121, 200

GP/05

kredyty dla grup producentów rolnych na przedsięwzięcia w rybactwie śródlądowym

1) cel: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J

2) działalność: 05.01.Z, 05.02.Z

3) nakłady: 101, 105, 108, 109a, 109b, 109c, 109d, 109e, 111, 112, 116, 117, 118, 119, 121, 200

GP/06

kredyty dla grup producentów rolnych na przedsięwzięcia mieszane (np. rolnictwo i przetwórstwo, rolnictwo i działy specjalne, przetwórstwo i działy specjalne)

1) cel: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J

2) działalność: 01.11.A, 01.11.B, 01.11.C, 01.12.A, 01.12.B, 01.13.Z, 01.21.Z, 01.22.Z, 01.23.Z, 01.24.Z, 05.01.Z, 05.02.A, 01.41.A, 01.42.Z, 15.11.Z, 15.12.Z, 15.20.Z, 5.ds, 6.ds, 7.ds

3) nakłady: 101, 102, 103, 104, 105, 108, 109a, 109b, 109c, 109d, 109e, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 200

MP

kredyty na przedsięwzięcia inwestycyjne tworzące nowe miejsca pracy w działalnościach pozarolniczych w gminach wiejskich, gminach miejsko-wiejskich oraz miastach do 20 tys. mieszkańców gwarantujących zatrudnienie ludności wiejskiej

MPp

kredyty na przedsięwzięcia realizowane poza obszarami zagrożonymi szczególnie wysokim poziomem bezrobocia strukturalnego

MPp/01

kredyty na przedsięwzięcia inwestycyjne w produkcji

1) cel: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, M

2) działalność: wszystkie działalności pozarolnicze

3) nakłady: 103, 104, 105, 106, 109a, 109b, 109c, 109d, 109e, 114, 115, 116, 117, 121, 200

MPp/02

kredyty na przedsięwzięcia inwestycyjne w usługach

1) cel: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, M

2) działalność: wszystkie działalności pozarolnicze

3) nakłady: 105, 109a, 109b, 109c, 109d, 109e, 115, 116, 117, 121, 200

MPp/03

kredyty na przedsięwzięcia inwestycyjne w handlu

1) cel: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, M

2) działalność: wszystkie działalności pozarolnicze

3) nakłady: 105, 109a, 109b, 109c, 109d, 109e, 116, 117, 121, 200

MPp/04

kredyty na przedsięwzięcia inwestycyjne mieszane (np. produkcja i usługi)

1) cel: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, M

2) działalność: wszystkie działalności pozarolnicze

3) nakłady: 103, 104, 105, 109a, 109b, 109c, 109d, 109e, 114, 115, 116, 117, 121, 200

MPb

kredyty na przedsięwzięcia realizowane na obszarach zagrożonych szczególnie wysokim poziomem bezrobocia strukturalnego

MPb/01

kredyty na przedsięwzięcia inwestycyjne w produkcji

1) cel: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, M

2) działalność: wszystkie działalności pozarolnicze

3) nakłady: 103, 104, 105, 106, 109a, 109b, 109c, 109d, 109e, 114, 115, 116, 117, 119, 121, 200

MPb/02

kredyty na przedsięwzięcia inwestycyjne w usługach

1) cel: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, M

2) działalność: wszystkie działalności pozarolnicze

3) nakłady: 105, 109a, 109b, 109c, 109d, 109e, 114, 115, 116, 117, 119, 121, 200

MPb/03

kredyty na przedsięwzięcia inwestycyjne w handlu

1) cel: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, M

2) działalność: wszystkie działalności pozarolnicze

3) nakłady: 105, 109a, 109b, 109c, 109d, 109e, 114, 116, 117, 119, 121, 200

MPb/04

kredyty na przedsięwzięcia inwestycyjne mieszane (np. produkcja i usługi)

1) cel: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, M

2) działalność: wszystkie działalności pozarolnicze

3) nakłady: 103, 104, 105, 109a, 109b, 109c, 109d, 109e, 114, 115, 116, 117, 119, 121, 200

DMBRz

zwiększanie dopłat Agencji do oprocentowania kredytów jak przy kredytach branżowych

DMMRz

zwiększanie dopłat Agencji do oprocentowania kredytów jak przy kredytach na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez młodych rolników

GR

Kredyty na zakup nieruchomości rolnych przeznaczonych na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego

GR/01

kredyty na zakup gruntów rolnych w celu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego

1) cel: K

2) działalność: 01.11.A, 01.11.B, 01.11.C, 01.12.A, 01.12.B, 01.13.Z, 01.21.Z, 01.22.Z, 01.23.Z, 01.24.Z, 01.25.Z, 01.30.Z, 05.02.A, 1.ds, 2.ds, 3.ds, 4.ds, 5.ds, 6.ds, 7.ds

3) nakłady: 110, 200

GR/02

kredyty na zakup gruntów rolnych w celu powiększenia gospodarstwa rolnego

1) cel: A, B, D, F, G, H, J, K

2) działalność: 01.11.A, 01.11.B, 01.11.C, 01.12.A, 01.12.B, 01.13.Z, 01.21.Z, 01.22.Z, 01.23.Z, 01.24.Z, 01.25.Z, 01.30.Z, 05.02.A, 1.ds, 2.ds, 3.ds, 4.ds, 5.ds, 6.ds, 7.ds

3) nakłady: 110, 200


 

NT

Kredyty na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie, w tym wytwarzania surowców do produkcji bioetanolu i biokomponentów, zapewniających wysoką jakość produktu lub w zakresie dostosowania produkcji zwierzęcej do wymogów sanitarnych, ochrony środowiska i utrzymywania zwierząt

NT/01

kredyty na realizację przedsięwzięć związanych z wprowadzaniem nowych technologii produkcji zwierzęcej i roślinnej zapewniających wysoką jakość produktu

1) cel: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K

2) działalność: 01.11.A, 01.11.B, 01.11.C, 01.12.A, 01.12.B, 01.13.Z, 01.21.Z, 01.22.Z, 01.23.Z, 01.24.Z, 01.25.Z, 01.30.Z, 05.02.A, 24.14.Z, 1.ds, 2.ds, 3.ds, 4.ds, 5.ds, 6.ds, 7.ds

3) nakłady: 101, 102, 105, 108, 109b, 109c, 109d, 109e, 111, 112, 113, 116, 121, 200

NT/02

kredyty na realizację przedsięwzięć związanych z dostosowaniem produkcji zwierzęcej do obowiązujących wymogów sanitarnych, ochrony środowiska i utrzymywania zwierząt

1) cel: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K

2) działalność: 01.21.Z, 01.22.Z, 01.23.Z, 01.24.Z, 01.25.Z, 01.30.Z, 05.02.A, 24.14.Z, 5.ds, 6.ds, 7.ds

3) nakłady: 101, 102, 105, 108, 109b, 109c, 109d, 109e, 111, 112, 116, 121, 200

NT/03

kredyty na realizację przedsięwzięć związanych z wprowadzaniem nowych technologii produkcji zwierzęcej i roślinnej zapewniających wysoka jakość produktu i kredyty na realizację przedsięwzięć związanych z dostosowaniem produkcji zwierzęcej do obowiązujących wymogów sanitarnych, ochrony środowiska i utrzymywania zwierząt

1) cel: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K

2) działalność: 01.11.A, 01.11.B, 01.11.C, 01.12.A, 01.12.B, 01.13.Z, 01.21.Z, 01.22.Z, 01.23.Z, 01.24.Z, 01.25.Z, 01.30.Z, 05.02.A, 24.14.Z, 1.ds, 2.ds, 3.ds, 4.ds, 5.ds, 6.ds, 7.ds

3) nakłady: 101, 102, 105, 108, 109b, 109c, 109d, 109e, 111, 112, 113, 116, 121, 200


BR

programy branżowe

BR/10

program wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych

BR/10r

program wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych dla gospodarstw rolnych

1) cel: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J

2) działalność: 01.11.A, 01.11.B, 01.11.C, 01.12.A, 01.12.B, 01.13.Z, 01.21.Z, 01.22.Z, 01.23.Z, 01.24.Z, 01.25.Z, 01.30.Z, 05.02.A

3) nakłady: 105, 108, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 121, 200

BR/10d

program wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych dla działów specjalnych produkcji rolnej

1) cel: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J

2) działalność: 1.ds, 2.ds, 3.ds, 4.ds, 5.ds, 6.ds, 7.ds

3) nakłady: 105, 108, 111, 112, 116, 117, 121, 200

BR/10u

program wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych dla podmiotów świadczących usługi

1) cel: A, B, C, D, E, F, G, H, I

2) działalność: 01.41.A, 01.42.Z

3) nakłady: 105, 108, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 121, 200

BR/12

program rozwoju rybołówstwa w Polsce na lata 2000-2006

BR/12p

program rozwoju rybołówstwa w Polsce na lata 2000- 2006 dla przetwórstwa

1) cel: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J

2) działalność: 15.20.Z

3) nakłady: 103, 104, 105, 106, 109a, 109b, 109c, 109d, 109e, 114, 115, 116, 121, 200

BR/12f

program rozwoju rybołówstwa w Polsce na lata 2000-2006 dla floty rybackiej

1) cel: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J

2) działalność: 05.01.Z

3) nakłady: 116, 121, 200

BR/12s

program rozwoju rybołówstwa w Polsce na lata 2000-2006 dla rybactwa śródlądowego

1) cel: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J

2) działalność: 05.02.A

3) nakłady: 101, 102, 105, 106, 109b, 109d, 110, 111, 112, 116, 117, 118, 119, 121, 200

BR/13

program restrukturyzacji przetwórstwa ziemniaka na skrobię w Polsce

BR/13r

program restrukturyzacji przetwórstwa ziemniaka na skrobię dla gospodarstw rolnych

1) cel: B, D, F, G, H, J

2) działalność: 01.11.B

3) nakłady: 105, 109b, 111, 113, 116, 121, 200

BR/13p

program restrukturyzacji przetwórstwa ziemniaka na skrobię dla przetwórstwa

1) cel: B, C, D, E, F, G, H, I, J

2) działalność:15.62.Z, 24.66.Z

3) nakłady: 103, 104, 105, 109a, 109b, 109d, 109e, 114, 115, 116, 121, 200

BR/14

program wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego i przetwórstwa jaj w Polsce

BR/14p

program wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego i przetwórstwa jaj dla przemysłu mięsnego

1) cel: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J

2) działalność: 15.11.Z, 15.12.Z, 15.13.A

3) nakłady: 103, 104, 105, 106, 109a, 109b, 109c, 109d, 109e, 114, 115, 116, 117, 121, 200

BR/14r

program wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego i przetwórstwa jaj dla rolnictwa

1) cel: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J

2) działalność: 01.21.Z, 01.22.Z, 01.23.Z, 01.24.Z

3) nakłady: 101, 102, 105, 109a, 109c, 109d, 109e, 111, 115, 116, 121, 200

BR/14d

program wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego i przetwórstwa jaj dla działów specjalnych produkcji rolnej

1) cel: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J

2) działalność: 5.ds

3) nakłady: 101, 102, 105, 109a, 109c, 109d, 109e, 111, 116, 121, 200

BR/14ch

program wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego i przetwórstwa jaj dla chłodnictwa składowego

1) cel: B, C, D, E, F, G, H, I, J

2) działalność: 15.13.B

3) nakłady: 103, 104, 105, 106, 109c, 109d, 114, 121, 200

BR/14j

program wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego i przetwórstwa jaj dla przetwórstwa jaj

1) cel: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J

2) działalność: 15.89.Z

3) nakłady: 103, 104, 105, 109a, 109b, 109c, 109d, 109e, 114, 115, 116, 121, 200

BR/15

program mleczarski

BR/15p

program mleczarski dla przetwórstwa

1) cel: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J

2) działalność: 15.51.Z, 15.52.Z

3) nakłady: 103, 104, 105, 106, 109a, 109b, 109e, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 121, 200

BR/15r

program mleczarski dla producentów rolnych

1) cel: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J

2) działalność: 01.21.Z

3) nakłady: 101, 102, 105, 108, 109a, 109d, 111, 112, 113, 116, 118, 121, 200


 

BR/15s

program mleczarski dla podmiotów zajmujących się wyłącznie skupem mleka i dla laboratoriów

1) cel: C, F, G, H, J

2) działalność: 51.19.Z, 74.30.Z

3) nakłady: 105, 106, 111, 112, 113, 116, 117, 118, 121, 200

BR/16

program wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu utylizacyjnego w Polsce

BR/16zb

program wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu utylizacyjnego dla podmiotów zajmujących się wyłącznie zbieraniem wyspecjalizowanym transportem zwłok zwierząt i dostarczaniem ich do zbiornic i zakładów przetwarzających je na mączkę

1) cel: B, C, D, E, F, G, I, J

2) działalność: 90.00.A

3) nakłady: 116, 117, 121, 200

BR/16gr

program wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu utylizacyjnego dla podmiotów zajmujących się zbieraniem i gromadzeniem zwłok zwierząt i ubocznych produktów zwierzęcych różnego stopnia ryzyka

1) cel: B, C, D, E, F, G, I, J

2) działalność: 90.00.A

3) nakłady: 105, 115, 116, 117, 121, 200

BR/16ut

program wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu utylizacyjnego dla podmiotów zajmujących się przetwarzaniem zwłok zwierząt i ubocznych produktów zwierzęcych różnego stopnia ryzyka na mączkę

1) cel: B, C, D, E, F, G, H, I, J

2) działalność: 15.11.Z

3) nakłady: 103, 104, 105, 109a, 109c, 109d, 114, 115, 116, 117, 121, 200

BR/16sp

program wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu utylizacyjnego dla podmiotów zajmujących się spalaniem mączek i tłuszczów zwierzęcych wytworzonych z produktów zwierzęcych szczególnego ryzyka

1) cel: B, C, D, E, F, G, I, J

2) działalność: 90.00.B

3) nakłady: 105, 115, 116, 121, 200

KL

kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru, plagi gryzoni lub osuwisk ziemi

KL/01

kredyty inwestycyjne udzielone na wznowienie produkcji po klęsce suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru, plagi gryzoni lub osuwisk ziemi

KL/01/r

kredyty na przedsięwzięcia inwestycyjne w gospodarstwach, inne niż KL/01/r/s

1) cel: N

2) działalność: 01.11.A, 01.11.B, 01.11.C, 01.12.A, 01.12.B, 01.13.Z, 01.21.Z, 01.22.Z, 01.23.Z, 01.24.Z, 01.25.Z, 01.30.Z, 05.02.A

3) nakłady: 101, 102, 105, 107, 108, 109a, 109b, 109c, 109d, 109e, 111, 112, 113, 116, 118, 120, 200

KL/01/r/s

kredyty na zakup przez gospodarstwo kwalifikowanego materiału szkółkarskiego na odtworzenie sadu

1) cel: N

2) działalność:, 01.12.B

3) nakłady: 120, 200

KL/01/d

kredyty na przedsięwzięcia inwestycyjne w działach specjalnych produkcji rolnej

1) cel: N

2) działalność: 1.ds, 2.ds, 3.ds, 4.ds, 5.ds, 6.ds, 7.ds

3) nakłady: 101, 102, 105, 107, 108, 109a, 109b, 109c, 109d, 109e, 111, 112, 113, 116, 117, 118, 120, 200

KL/02

kredyty obrotowe udzielone na wznowienie produkcji po klęsce suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru, plagi gryzoni lub osuwisk ziemi

KL/02/s

kredyty udzielone na wznowienie produkcji po klęsce suszy

KL/02/g

kredyty udzielone na wznowienie produkcji po klęsce gradobicia

KL/02/n

kredyty udzielone na wznowienie produkcji po klęsce nadmiernych opadów atmosferycznych

KL/02/w

kredyty udzielone na wznowienie produkcji po klęsce wymarznięć

KL/02/p

kredyty udzielone na wznowienie produkcji po klęsce powodzi

KL/02/h

kredyty udzielone na wznowienie produkcji po klęsce huraganu

KL/02/z

kredyty udzielone na wznowienie produkcji po klęsce pożaru

KL/02/r

kredyty udzielone na wznowienie produkcji po klęsce plagi gryzoni

KL/02/o

kredyty udzielone na wznowienie produkcji po klęsce osuwisk ziemi