Dział XVIII

 

Uregulowania dotyczące podmiotów, które do dnia 31.12.1997 r. zaciągnęły kredyt na realizację przedsięwzięć w ramach „Branżowego programu restrukturyzacji i rozwoju drobiarstwa oraz przetwórstwa drobiu” - symbol BR/07

 

Rozdział I

Zmiany w warunkach udzielania kredytu

 

Maksymalny okres, na jaki może zostać udzielony kredyt nie może być dłuższy niż:

7 lat      – w części przeznaczonej na przedsięwzięcia inwestycyjne,

4 lata – w części przeznaczonej na uruchomienie pierwszego cyklu produkcyjnego stad hodowlanych wszystkich gatunków drobiu lub stad towarowych kur nieśnych,

2 lata – w części przeznaczonej na uruchomienie pierwszego cyklu produkcyjnego żywca brojlerów kurzych,

3 lata – w części przeznaczonej na uruchomienie pierwszego cyklu produkcyjnego żywca drobiowego pozostałych gatunków tj. indyków, kaczek i gęsi.

 

 

 

Opracowano w ARiMR