WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE   
Łódzki  Ośrodek  Doradztwa  Rolniczego  z  siedzibą w  Bratoszewicach

Prawo rolne:
Ustawy        
Rozporządzenia 

 

Stronę redaguje:
 Henryka Telus
WODR Bratoszewce
Oddział Piotrków Tryb.

WOJEWÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
  
        
Gospodarstwo Pomocnicze w Bratoszewicach
zaprasza na

„DNI OTWARTYCH DRZWI 2004” pod hasłem „Nauka – Praktyce”

oraz Wojewódzką Wystawę Zwierząt Hodowlanych

pod patronatem

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

          Wojewody Łódzkiego

które odbędą się w dniach 3 – 4 lipca 2004 r. w godz. 9.00 – 16.00

W programie tej wystawienniczo – targowej imprezy proponujemy promocję przetwórstwa rolno-spożywczego, środków do produkcji rolnej oraz prezentację potencjału hodowlanego woj. łódzkiego w produkcji zwierzęcej. Specjaliści Ośrodka będą informować oraz udzielać pomocy rolnikom w wypełnianiu wniosków o fundusze strukturalne pochodzące z Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jak np. renty strukturalne, a także z Sektorowego Programu Operacyjnego (pomoc młodym rolnikom, inwestycje w gospodarstwach rolnych). Ponadto służyć będą wszystkim zainteresowanym radą i pomocą w modernizacji gospodarstwa, zmianie profilu produkcji jak i opłacalności poszczególnych gałęzi produkcji. Zwiedzający będą mieli możliwość zapoznania się z nowymi technologiami i trendami w mechanizacji produkcji roślinnej, zwierzęcej, ogrodniczej oraz przetwórstwie rolno-spożywczym. Na polu Gospodarstwa Pomocniczego o powierzchni 17 ha zaprezentujemy uprawy różnych gatunków i odmian roślin. Zapraszamy do odwiedzenia strony www: e-odchudzanie.com.pl/lefery-opinie.html

Podczas Wystawy Zwierząt Hodowlanych prezentowane będą gatunki zwierząt gospodarczych: było mleczne i mięsne, trzoda chlewna, konie, owce i kozy, drób, szynszyle, pszczoły.

            Imprezę uatrakcyjnią liczne kiermasze i występy estradowe.

            Zapraszamy firmy do wystawienia i prezentacji własnych produktów, oferujemy miejsca wystawiennicze w pawilonach, pod zadaszonymi wiatami i na wolnej przestrzeni (karta zgłoszenia poniżej).

Prosimy o przesłanie karty zgłoszenia oraz materiałów reklamowych do „Gazety Targowej” na adres WODR Bratoszewice do dnia 18.06.2004 r.

Dodatkowe informacje można otrzymać od komisarza wystawy DOD Henryka Kijaka, tel. (042) 719 66 97, 719 89 28 w. 32 oraz Henryka Piestrzeniewicza tel. (042) 719 89 28 w. 226

            Wszystkich chętnych oraz zainteresowanych zapraszamy do udziału w tej imprezie.

Karta zgłoszenia